Loading

bacc e-archive

Press Release - เราจำต้องเป็นกระเพาะอาหารของกันและกัน

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

Press Release - เราจำต้องเป็นกระเพาะอาหารของกันและกัน01EXH-02-2011-03-DOC-01-001.pdf

รหัสเอกสาร

01EXH-02-2011-03-DOC-01

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

DOC

ชื่อเรื่อง

Press Release - เราจำต้องเป็นกระเพาะอาหารของกันและกัน

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

03-04-2018

ศิลปน

ปรัชญา พิณทอง

ภัณฑารักษ์

กลุ่มชั่วคราว

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2011

ประเภทของคอลเลคชั่น

exhibitions

ประเภทของกิจกรรม

special exhibitions

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

1 ไฟล์

ประวัติของจดหมายเหตุ

เราจำต้องเป็นกระเพาะอาหารของกันและกัน Call 1900-888-770 นิทรรศการครั้งนี้เริ่มต้นขึ้นจากทางหอศิลป์บริการได้มีแนวคิดในการเชิญ คุณ ปรัชญา พิณทอง เข้าร่วมแสดงนิทรรศการ /การแทรกแซงของพื้นที่การเคลื่อนไหว ในรูปแบบของกลุ่มบริการมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
คุณปรัชญา พิณทองจึงนำเสนอความคิดกลับมาในรูปแบบของการแลกเปลี่ยนพื้นที่กับทางหอศิลป์บริการ พร้อมกับเชิญชวนศิลปินจำนวนหนึ่ง ตามความคิดของการสร้างงานในรูปแบบของเสียงเข้าร่วมแสดงนิทรรศการภายในเซิร์ฟเวอร์ ของผู้ให้บริการโทรคมนาคม ซึ่งศิลปินได้เรียกว่า “ถ้ำ”
เบอร์ 1900-888-770 จึงถูกเปิดให้บริการเพื่อแทรกแซงไปบนพื้นที่การเคลื่อนไหวของกลุ่มบริการมอเตอร์ไซด์รับจ้าง โดยเปิดให้ผู้ที่ใช้บริการกับกลุ่มบริการมอเตอร์ไซด์รับจ้าง ได้รับฟังเสียงไปพร้อมกับการเคลื่อนไหว(บนท้องถนน) ซึ่งคล้ายกับบทสนทนาที่จะเปลี่ยนเสียงรอบข้างที่มีอยู่จริงบนท้องถนน ไปยังสถาณที่ที่ไม่มีตัวตน (ไม่มีสถานที่นั้นอยู่) ดังนั้นการแปรเปลี่ยนความจริงที่ถูกเคลื่อนย้าย จึงเกิดขึ้นจากการเคลื่อนย้ายเลื่อนไหลไปตามการฟัง

แหล่งเอกสาร, หน่วยงาน, ผู้มอบ/โอนย้ายเอกสาร

ฝ่ายนิทรรศการ

ระบบการจัดเรียงเอกสาร

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

ภาษาไทย

เครื่องมือช่วยค้น

PR - https://www.bacc.or.th/event/386.html

เอกสารที่เกี่ยวของ

Press release

กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

www.weipinxgt.com www.hdf598.com www.rzkfqcg.com www.ywd100.com www.gzunitrade.com www.5aziyuan.com www.alsclean.com www.ynzsgc.com www.sdldtg.com www.i-sarima.com www.aijianbing.com www.xushiweigou.com www.haoyulongsp.com www.binqimotor.com www.kenminamipainting.com www.erli30.com www.cdhg88.com www.horse-home.com www.myjxzp.com www.dgselling.com www.chenlongjiancai.com www.zhongkuanwuliu.com www.huameide-sz.com www.shouxitongban.com www.scgcjx0207.com www.qdshengqian.com www.3w800.com www.kl-ad.com www.imshenghuo.com www.xxanlhw.com www.hfkaibo.com www.wlwservice.com www.jxguanghua.com www.zkld2009.com www.duanem.com www.hzwjzs.com www.chdlav.com www.lyxszl.com www.xinlaihuijiaju.com www.hrwholecare.com www.yingyang168.com www.honeywell-lk.com www.yushusanjiangyuanbao.com www.kangningyiyuan.com www.xzkjsxx.com www.jztushuguan.com www.gksswh.com www.jakjxx.com www.yyxlzw.com www.dwdzxx.com www.shszjzx.com www.skf-nsk-fag-ntn.com www.shanghailvhua.com www.yomandoors.com www.wenchengvote.com www.cn-sportsprotectors.com www.fuyixuantc.com www.jiayongdiant.com www.reshousuoj.com www.wuxitianzhile.com www.lsallx.com www.ravor-system.com www.jhbrq.com www.mirrvoll.com www.likekiwi.com www.hbclzqcj.com www.cqqfbxgm.com www.nmgdwjlw.com www.zmdjtzfw.com www.xunchengchaju.com www.gssx-pxgl.com www.sha-jing.com www.zysjmbj.com www.131701.com www.tlyhyy.com www.hbfbfz.com www.hljpadm.com www.fenxiangzhuan005.com www.jv001.com www.ruiyucnc.com www.zhuochenglaser.com www.zhaoshudeng.com www.facebook-france.com www.yuxianchu.com www.139yes.com www.lazonaentertainment.com www.eastofedens.com www.latelier-gourmet.com www.kaisyomaru.com www.tenglonghb.com www.bdsmfreevids.com www.gzshbzw.com www.ymgb0991.com www.setonohanayome.com www.attachmentmoms.com www.njmzyjg.com www.hi4r.com www.exotic-nails.com www.ef25.com www.lslcxx.com