Loading

bacc e-archive

เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 6

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่  601AAC-05-2017-05-DOC-01-001.pdf

รหัสเอกสาร

01AAC-05-2017-05-DOC-01

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

DOC

ชื่อเรื่อง

เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 6

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

26-12-2017

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2017

ประเภทของคอลเลคชั่น

art activities

ประเภทของกิจกรรม

Performances

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

1 ไฟล์

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ชื่อผูผลิตเอกสารรวม

กลุ่มศิลปินสาขาศิลปะการแสดง

ประวัติของจดหมายเหตุ

วันที่จัดกิจกรรม: 17 สิงหาคม - 17 ธันวาคม 2560
สถานที่: สตูดิโอ ชั้น 4

เทศกาลศิลปะการแสดงนั้นเกิดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สร้างสรรค์งานศิลปะการแสดง ในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการแสดงละครเวที ศิลปะการแสดงสด ศิลปะการเต้นรำร่วมสมัย ฯลฯ อันเป็นส่วนหนึ่งของงานศิลปวัฒนธรรม ได้มีโอกาสพัฒนาผลงานและเผยแพร่ให้แก่กลุ่มผู้ชมในสังคมได้มีส่วนร่วม ทั้งในการรับชมการแสดงเหล่านั้น และการมีส่วนร่วมในการเข้ารับการอบรมหรืออบรมเชิงปฏิบัติการ และการเรียนรู้ในการเสพสื่อประเภทศิลปะการแสดง เพื่อเกิดความเข้าใจในการรับชม และสามารถนำมาวิเคราะห์ได้ว่างานศิลปะการแสดงที่ได้รับชมนั้นมีคุณค่าหรือสามารถนำไปต่อยอดความรู้ได้ ทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดพลวัตรในสังคมในการถ่ายเทความรู้จากผู้แสดง ครูอาจารย์ในแวดวงศิลปะการแสดง หรือกลุ่มนักวิจารณ์ ไปสู่สังคม และเกิดความร่วมมือในการสร้างสรรค์สังคมให้มีพื้นที่สำหรับศิลปินนักแสดง
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครร่วมมือกับเครือข่ายทางด้านศิลปะการแสดงในการร่วมกันจัดเทศกาลศิลปะการแสดงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นอีกพื้นที่ในการเผยแพร่งานศิลปะการแสดง และเป็นสื่อกลางระหว่างศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานและประชาชน ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และแนวคิด เพื่อให้สังคมเกิดพลวัตรอย่างสร้างสรรค์
เทศกาลศิลปะการแสดงนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดพื้นที่สำหรับศิลปินและผู้ชมในกลุ่มศิลปะการแสดง โดยในปี พ.ศ. 2560 นี้เข้าสู่ปีที่ 6 ซึ่งหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครร่วมมือกับเครือข่ายทางด้านศิลปะการแสดงในการร่วมกันจัดเทศกาลศิลปะการแสดงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นอีกพื้นที่ในการเผยแพร่งานศิลปะการแสดง และเป็นสื่อกลางระหว่างศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานและประชาชน ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และแนวคิด เพื่อให้สังคมเกิดพลวัตรอย่างสร้างสรรค์
ซึ่งภายใต้เทศกาลฯ ในครั้งนี้การแสดงจะมีความหลากหลายจากศิลปินชาวไทยและต่างชาติ ในการแสดงหลากหลายรูปแบบ อาทิ ศิลปะการแสดงสด และศิลปะการเต้น Experiential Performance รวมถึงการแสดงละครเวที และยังประกอบด้วยการเสวนาโดยศิลปิน และการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะการเต้น

แหล่งเอกสาร, หน่วยงาน, ผู้มอบ/โอนย้ายเอกสาร

ฝ่ายกิจกรรมศิลปะ

ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

TH/EN

เอกสารที่เกี่ยวของ

Press release

หมายเหตุ

รายละเอียดการแสดง
1. รักเตลิด โดยกลุ่มละครอนัตตา
2. The Voyage การเดินทาง โดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. Ceci n'est pas la politique (นี่ไม่ใช่การเมือง) โดย B-Floor Theatre
4. เอเชียโทเปีย: บรรยายพิเศษ ปฏิบัติการศิลปะแสดงสดและการนำเสนอผลงานเดี่ยวของ ปาโตโลมี เฟอรันโด โดย เอเชียโทเปีย
5. เทศกาลละครกรุงเทพ 2560 โดยเครือข่ายละครกรุงเทพ
6. มหกรรมการเต้นนานาชาติ 2560 โดยมูลนิธิเพื่อนศิลปะ
7. Something Missing (การเดินทางที่หายไป) โดย B-Floor Theatre และ Theatre Momggol

กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

การระบุชื่อเฉพาะ

Performative Art Festival

การระบุคําสําคัญ

ศิลปะการแสดง, ละคร, งานเทศกาล

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร