Loading

bacc e-archive

ASIATOPIA 2017 : ปฎิบัติการศิลปะแสดงสดและการนำเสนอผลงานเดี่ยวของปาโตโลมี เฟอรันโด

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

ASIATOPIA 2017 : ปฎิบัติการศิลปะแสดงสดและการนำเสนอผลงานเดี่ยวของปาโตโลมี เฟอรันโดASIATOPIA 2017 : ปฎิบัติการศิลปะแสดงสดและการนำเสนอผลงานเดี่ยวของปาโตโลมี เฟอรันโดASIATOPIA 2017 : ปฎิบัติการศิลปะแสดงสดและการนำเสนอผลงานเดี่ยวของปาโตโลมี เฟอรันโดASIATOPIA 2017 : ปฎิบัติการศิลปะแสดงสดและการนำเสนอผลงานเดี่ยวของปาโตโลมี เฟอรันโดASIATOPIA 2017 : ปฎิบัติการศิลปะแสดงสดและการนำเสนอผลงานเดี่ยวของปาโตโลมี เฟอรันโดASIATOPIA 2017 : ปฎิบัติการศิลปะแสดงสดและการนำเสนอผลงานเดี่ยวของปาโตโลมี เฟอรันโดASIATOPIA 2017 : ปฎิบัติการศิลปะแสดงสดและการนำเสนอผลงานเดี่ยวของปาโตโลมี เฟอรันโดASIATOPIA 2017 : ปฎิบัติการศิลปะแสดงสดและการนำเสนอผลงานเดี่ยวของปาโตโลมี เฟอรันโดASIATOPIA 2017 : ปฎิบัติการศิลปะแสดงสดและการนำเสนอผลงานเดี่ยวของปาโตโลมี เฟอรันโดASIATOPIA 2017 : ปฎิบัติการศิลปะแสดงสดและการนำเสนอผลงานเดี่ยวของปาโตโลมี เฟอรันโดASIATOPIA 2017 : ปฎิบัติการศิลปะแสดงสดและการนำเสนอผลงานเดี่ยวของปาโตโลมี เฟอรันโดASIATOPIA 2017 : ปฎิบัติการศิลปะแสดงสดและการนำเสนอผลงานเดี่ยวของปาโตโลมี เฟอรันโดASIATOPIA 2017 : ปฎิบัติการศิลปะแสดงสดและการนำเสนอผลงานเดี่ยวของปาโตโลมี เฟอรันโดASIATOPIA 2017 : ปฎิบัติการศิลปะแสดงสดและการนำเสนอผลงานเดี่ยวของปาโตโลมี เฟอรันโดASIATOPIA 2017 : ปฎิบัติการศิลปะแสดงสดและการนำเสนอผลงานเดี่ยวของปาโตโลมี เฟอรันโดASIATOPIA 2017 : ปฎิบัติการศิลปะแสดงสดและการนำเสนอผลงานเดี่ยวของปาโตโลมี เฟอรันโดASIATOPIA 2017 : ปฎิบัติการศิลปะแสดงสดและการนำเสนอผลงานเดี่ยวของปาโตโลมี เฟอรันโดASIATOPIA 2017 : ปฎิบัติการศิลปะแสดงสดและการนำเสนอผลงานเดี่ยวของปาโตโลมี เฟอรันโด

รหัสเอกสาร

01AAC-05-2017-05-IMG-05

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

IMG

ชื่อเรื่อง

ASIATOPIA 2017 : ปฎิบัติการศิลปะแสดงสดและการนำเสนอผลงานเดี่ยวของปาโตโลมี เฟอรันโด

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

30-05-2019

ศิลปน

ปาโตโลมี่ เฟอรันโด

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2017

ประเภทของคอลเลคชั่น

art activities, arts network exhibitions

ประเภทของกิจกรรม

Performances

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

18 ภาพ

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ประวัติของจดหมายเหตุ

วันที่จัดกิจกรรม: 20 ตุลาคม 2560
สถานที่: สตูดิโอ ชั้น 4
การฝึกปฏิบัติการศิลปะแสดงสดในหัวข้อ Towards the transformation of life: สู่.เปลี่ยน.ผ่าน กับศิลปินชาวสเปน ปโตโลมี เฟอรันโด ศาสตราจารย์ทางด้านศิลปะแสดงสดและ Intermedia Art ที่สถาบันศิลปะแห่งเมือง วาเลนเซีย ประเทศสเปน ศิลปินศิลปะแสดงสด กวีจินตภาพ ผู้มีชื่อเสียงในการนำบทกวีเข้ามาสร้างเป็นรูปทรงตามจินตนาการ ทั้งเกิดเป็นเสียงและภาพ

แหล่งเอกสาร, หน่วยงาน, ผู้มอบ/โอนย้ายเอกสาร

ฝ่ายเครือข่ายศิลปะ

หมายเหตุ

การแสดงภายใต้ศิลปะการแสดง ครั้งที่ 6
หน้าประชาสัมพันธ์ : เอเชียโทเปีย:ปฎิบัติการศิลปะแสดงสดและการนำเสนอผลงานเดี่ยวของปโตโลมี เฟอรันโด

กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

การระบุชื่อเฉพาะ

Asiatopia

การระบุคําสําคัญ

ศิลปะการแสดง, ละคร, งานเทศกาล

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร