Loading

bacc e-archive

ศิลป์อยู่เป็น : Differing Experiences - เรื่องเล่าของศิลปิน


รหัสเอกสาร

01EXH-01-2017-03-VDO-02

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

VDO

ชื่อเรื่อง

ศิลป์อยู่เป็น : Differing Experiences - เรื่องเล่าของศิลปิน

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

27-12-2017

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2017

ประเภทของคอลเลคชั่น

exhibitions

ประเภทของกิจกรรม

main exhibition 789

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

1 วิดีโอ

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ประวัติของจดหมายเหตุ

วันที่จัดกิจกรรม : 01 กุมภาพันธ์ 2560
สถานที่: ห้อง Friends of bacc ชั้น 6
แม้ว่าประเทศไทยจะมีสถาบันการศึกษาศิลปะ และมีการผลิตบุคลากรทางศิลปะออกมามากมาย แต่ทัศนคติที่มีต่อคนทั่วไปนั้น คำว่า “ศิลปิน” ก็ไม่ได้ทำให้หลายคนรู้สึกว่าจะเป็นอาชีพได้ โครงการ “ศิลป์อยู่เป็น” ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเสวนา “Differing Experiences – เรื่องเล่าของศิลปิน” แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับศิลปิน - กวิตา วัฒนะชยังกูร จุฬญาณนนท์ ศิริผล และนิพันธ์ โอฬารนิเวศน์ เพื่อนำเสนอมุมมองของการ “อยู่” ในฐานะคนทำงานศิลปะ ร่วมพูดคุยประสบการณ์การทำงานที่หลากหลายจากศิลปินที่มีพื้นฐานการสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยที่ต่างกัน รวมถึงลักษณะการทำงานในบริบทที่แตกต่าง ซึ่งล้วนมีประสบการณ์กับทั้งในและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น การทำงานร่วมกับภัณฑารักษ์ ความแตกต่างระหว่างการทำงานกับองค์กรในไทยและต่างประเทศ การทำงานกับพื้นที่ศิลปะต่างๆ เช่น พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ แกลลอรี เทศกาลศิลปะนานาชาติ เทศกาลภาพยนตร์ เป็นต้น รวมถึงบุคคลากรในแวดวงศิลปะ เช่น นักเขียน นักประวัติศาสตร์ หรือการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งรัฐและเอกชน

หมายเหตุเกี่ยวกับผูมีสวนรวม ผูสนับสนุน กิจกรรม/นิทรรศการ

วิทยากร: กวิตา วัฒนะชยังกูร, จุฬญาณนนท์ ศิริผล และนิพันธ์ โอฬารนิเวศน์
เกี่ยวกับวิทยากร
กวิตา วัฒนะชยังกูร
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิจิตรศิลป์จากมหาวิทยาลัย RMIT University เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เธอให้ความสนใจการทำงานวิดีโอ ทั้งนี้ ผลงานของเธอได้แสดงทั้งในเอเชียและยุโรป อาทิ ASIATOPA Festival, State Theatre Stage: Arts Centre Melbourne, Melbourne, Australia (2017), You are not Alone, Oi! Art Space, Hong Kong (2016), 30th Anniversary of CCP Fundraiser, Centre for Contemporary Photography, Melbourne, Australia (2016), Thailand Eye, Bangkok Arts and Culture Centre, Bangkok, Thailand (2016), Cornucopia, Shepparton Art Museum (SAM), Shepparton, Australia (2016), La Movida, Biblioteca Municipal de Barranco, Lima, Peru (2015), Thailand Eye, Saatchi Gallery, London, England (2014), Melbourne Art Fair 2014 (off-site), Chin Chin Wall of Art, Melbourne, Australia (2014), P ROX IMITY: An art exhibition of distance and relativity (As part of Bangkok Art and Culture Centre's exhibition), National Museum, Szczecin, Poland (2014) เป็นต้นนอกจากนี้ กวิตายังเป็น 1 ใน 5 finalists ของ Jaguar Asia Tech Art Prize 2015
จุฬญาณนนท์ ศิริผล
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สาขาวิชาภาพยนตร์และวิดีโอ ผลงานของจุฬญาณนนท์มีทั้ง ภาพยนตร์สั้น ภาพยนตร์ทดลอง สารคดี และศิลปะการจัดวางวิดีโอ เขาได้เข้าร่วมจัดแสดงผลงานมากมายทั้งในไทยและต่างประเทศ อาทิ The 5th Fukuoka Asian Art Triennale, Fukuoka, Japan (2014), The 4th Moscow International Biennale for Young Art, Moscow, Russia (2014), Sharjah Biennial 11, United Arab Emirates (2013), Can You Hear Me?, Objectifs Centre for Photography and Film, Singapore (2012), The 26th Hamburg International Short Film Festival, Germany (2010), The 34th International Film Festival Rotterdam, Netherlands (2005)
นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาวิชาภาพพิมพ์ จากนั้นได้รับทุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbusho) เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่ Tokyo National University of Art & Music เขาได้เข้าร่วมแสดงผลงานทั้งในและต่างประเทศ อาทิ KEMPOKU ART 2016, Umezu Museum of local History, Hitachi Ota, Ibaraki, Japan. (2016), Human AlieNation, The Art Centre Silpakorn University, Bangkok.(2016), Zones Sensibles, 49NORED, 6EST FONDs REGIONAL D’ART CONTEMPORAIN DE LORRAINE, Metz, France.(2016), Hiroshima Trilogy: 70 th Anniversary of the Atomic Bombing, Part II: Bird’s Eye View of The World, Hiroshima City Museum of Contemporary Art (2015), Singapore Biennale: If The World Change (2013), The 18th Biennale of Sydney: all our relations(2012), City- Net Asia, Korea (2011), Sea Art Festival, Busan Biennale, Korea (2008), Thai Pavillion at the 52 nd Venice Biennale, Italy (2007)
ผู้ดำเนินรายการ: เฮนรี่ แทน

แหล่งเอกสาร, หน่วยงาน, ผู้มอบ/โอนย้ายเอกสาร

ฝ่ายนิทรรศการ

ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

ภาษาไทย

เอกสารที่เกี่ยวของ

วิดีโอ

หมายเหตุ

ศิลป์อยู่เป็น- The Art of Surviving in the Arts เป็นส่วนหนึ่งของ Early Years ครั้งที่ 1 : Thisorder โครงการบ่มเพาะศิลปินรุ่นใหม่
หน้าประชาสัมพันธ์ : Differing Experiences - เรื่องเล่าของศิลปิน

กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร