Loading

bacc exhibition - เสวนา Sound Talk (2/4)

"Sound Talk กิจกรรมการเสวนา ส่วนหนึ่งของ Politics of ME กิจกรรมพูดคุย พร้อมการนำเสนอเสียงในมุมมองและรูปแบบต่างๆ "
โดยมีวิทยากร 
- ดร. อโณทัย นิติพน (ความหมายในโลกของเสียง)
- วรงค์ ราชปรีชา (เสียงกับชีวิตประจำวัน )
- ปฐมพล เทศประทีป (เสียงเพื่อการสื่อสารทางศิลปะ)
Sound Art เป็นศิลปะที่ใช้เสียงเป็นสื่อในการสร้างความหมาย และเป็นสาขาที่เชื่อมศาสตร์หลายแขนงเข้าด้วยกัน ทั้งในความเป็นศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ในการทำความเข้าใจกับ sound art อาจเป็นการเริ่มต้นด้วย การทำความเข้าใจกับความเป็นเสียง เสียงในชีวิตประจำวันเรามีหลากหลาย รูปแบบลักษณะเฉพาะตัวของเสียงแตกต่างไปตามแหล่งกำเนิด เสียงจากไวโอลินแตกต่างจากเสียงกลอง เสียงแตรจากรถยนต์ย่อมแตกต่างจากเสียงเดินทางของรถไฟฟ้า หรือแม้แต่เสียงพูดของมนุษย์แต่ละคน ก็ไม่เหมือนกันเพราะคุณภาพเสียงที่ไม่เหมือนกัน เสียงเดินตามเส้นทางที่กำหนดได้ด้วยตัวของตัวเอง ทั้งในเรื่องของความถี่ ความดัง ความสั่นสะเทือนและความเร็ว ในการพูดคุยเกี่ยวกับเสียงครั้งนี้เป็นการทำความรู้จักกับเสียงในแบบต่างๆ ทั้งความหมายเบื้องต้นของเสียง เสียงที่เราได้ยินในชีวิตประจำวัน และเรื่องราวของเสียงในบริบททางศิลปะ
บริเวณ ชั้น 9 bacc หอศิลปกรุงเทพฯ เสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของเราได้ ที่นี่
ท่านสามารถติดตามวิดีโอของเราทั้งหมดได้ ที่นี่

BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร