Loading

BkkGraff Shop

 

ห้อง 309 ชั้น 3

BkkGraff Shop จำหน่ายสีสเปรย์นำเข้าสำหรับงานศิลปะโดยเฉพาะ และอุปกรณ์ต่างๆใช้ในงานศิลปะประเภทสตรีทหรืองานสื่อผสม เช่น หัวพ่นสเปรย์ ปากกามาร์คเกอร์ หมึก รวมไปถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น เสื้อยืด กระเป๋า หมวก magazine เป็นต้น 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 089 825 0367, 089 228 9873
www.bkkgraff.com

BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร