Loading

โครงการนิทรรศการการ์ตูนและศิลปะร่วมสมัย โดย ราช เลอสรวง และเด็กชายสมบูรณ์ หอมเทียนทอง

โครงการนิทรรศการการ์ตูนและศิลปะร่วมสมัย โดย ราช เลอสรวง  และเด็กชายสมบูรณ์ หอมเทียนทอง     

 
นิทรรศการการ์ตูนและศิลปะร่วมสมัย โดย ราช เลอสรวง และสมบูรณ์ หอมเทียนทอง นั้นเป็นการทำงานร่วมกันของสองศิลปินต่างวัย ต่างวาระที่ในอดีตเคยมีผลร่วมกันทางด้านความคิดและความรู้สึก เพราะความประทับใจแรกของเด็กชายสมบูรณ์ต่อการ์ตูนเล่มละบาทของราช เลอสรวงในเรื่อง สิงห์ดำ มีอิทธิพลทำให้เด็กชายสมบูรณ์ลงมือวาดรูปและพัฒนาผูกเรื่องเป็น  ส่งจนได้รับการตีพิมพ์เมื่อครั้งอดีต 
 
 

BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร