Loading

การฉายผลงานวีดีโอจอเดี่ยว (SINGLE-CHANNEL SCREENING)

การฉายผลงานวีดีโอจอเดี่ยว  (SINGLE-CHANNEL SCREENING)

 
 
การฉายผลงานวีดีโอจอเดี่ยวมีจุดมุ่งหมายเพื่อนำเสนอแนวทางที่แตกต่างกันสามแนวทางได้ทำการคัดสรรโดยทีมภัณฑารักษ์ ผลงานที่เลือกมาจัดแสดงแบ่งออกเป็นสามประเภทประเภทที่หนึ่งคือภาพยนตร์อะนิเมชั่นภาพยนตร์แนวสารคดีหรืองานเชิงข้อมูล ประเภทที่สองคือภาพยนตร์ แนวทดลอง และประเภทสุดท้ายคือภาพยนตร์ที่เป็น narrative film การฉายผลงานแบบจอเดี่ยวมีเป้าหมายเพื่อนำเสนอแง่มุมอันแตกต่าง หลากหลายของภาพยนตร์และวีดีโออาร์ต รวมถึงกระตุ้นความสนใจของประชาชนเกี่ยวกับวีดีโออาร์ตด้วย   
 
 

BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร