Loading

เอเชียโทเปียเสวนา 2558 ครั้งที่ 2 “Guyu Action ศิลปะร่วมสมัย ศิลปะแสดงสดในเมืองซีอาน ประเทศจีน"

เอเชียโทเปียเสวนา 2558 ครั้งที่ 2 “Guyu Action ศิลปะร่วมสมัย ศิลปะแสดงสดในเมืองซีอาน ประเทศจีน"

 
ครั้งที่สอง การเสวนาเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลศิลปะแสดงสดนานาชาติ ครั้งที่ 17/2558 ที่จัดชึ้น ณ หอศิลปกรุงเทพฯ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับเทศกาลศิลปะแสดงสด กูหยู แอคชั่น (Guyu Action Contemporary Performance Art Festival) 
 
 

BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร