Loading

เอเชียโทเปียเสวนา 2558 ครั้งที่ 3 “ประสบการและงานของ ซากิโกะ ยามาโอกะ"

เอเชียโทเปียเสวนา 2558 ครั้งที่ 3 “ประสบการและงานของ ซากิโกะ ยามาโอกะ"

 
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับเทศกาลศิลปะแสดงสดนานาชาติ เอเชียโทเปีย จัดกิจกรรมเอเชียโทเปียเสวนาขึ้นครั้งแรกในปี 2557 ตามวัตถุประสงค์ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของหอศิลปกรุงเทพฯ ที่ต้องการสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างศิลปินกับประชาชน 
 
สำหรับกิจกรรมเอเชียโทเปียเสวนาในปี 2558 นี้ ได้แบ่งการเสวนาออกเป็น 4 ครั้งด้วยกัน จัดในช่วงเดือน กรกฏาคม ตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม แต่ละครั้งประเด็นเนื้อหาก็จะแตกต่างกันออกไป โดยเน้นการแบ่งปันประสบการณ์จากศิลปินผู้เป็นวิทยากร เพื่อให้เห็นแนวทางการทำงาน พร้อมๆไปกับการสร้างแรงบันดาลใจ และต่อยอดความรู้ให้แก่ผู้คนในสังคม 

 

BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร