Loading

ประเทือง เอมเจริญ “ร้อยริ้วสรรพสีสรร” ตำนานชีวิตและสังคม

ประเทือง เอมเจริญ “ร้อยริ้วสรรพสีสรร” ตำนานชีวิตและสังคม

ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (หอศิลปกรุงเทพฯ) เสนอ ประเทือง เอมเจริญ “ร้อยริ้วสรรพสีสรร” ตำนานชีวิตและสังคม นิทรรศการเพื่อเชิดชูเกียรติคนทำงานศิลปะผู้เป็นดั่งตำนานที่มีลมหายใจ มุ่งหมายสะท้อนให้เห็นถึงวิวัฒนาการความเปลี่ยนแปลงบนเส้นทางศิลปะของประเทือง เอมเจริญ ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ ประจำปีพ.ศ. 2548 โดยภัณฑารักษ์รับเชิญ ไพศาล ธีรพงศ์วิษณุพร และถนอม ชาภักดี ได้รวบรวมคัดสรรจากผลงานอันยาวนานกว่า 5ทศวรรษของประเทือง และจัดแบ่งออกเป็น 5 ยุคด้วยกัน
 

BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร