Loading

ช่องทางการสนับสนุนหอศิลปฯ

 
 
ท่านสามารถสนับสนุนการดำเนินงานของเราได้โดยการบริจาคเงินในกล่องรับบริจาค ณ บริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น 5 หรือ โอนเข้าบัญชี มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ธนาคาร กรุงไทย สาขา ศาลาว่าการกทม. 
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 088–0–022930

 

BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร