Loading

นิทรรศการTrùng mù – endless, sightless


นิทรรศการTrùng mù – endless, sightless

เฟิง ลินห์ เหวียน ศิลปินนำเสนอเรื่องราวผ่านศิลปะการจัดวางและวิดีโอที่นำมาเรียงในระดับเส้นสายตา ผ่านแสงสว่างแห่งความเป็นจริงและเงามืดของการเล่าเรื่องแบบต่างๆ ที่เผยให้เห็นสภาพความทรงจำในรูปแบบของวิญญาณและเงา ความทรงจำถูกฝังลงไปในงานศิลปะผ่านวัตถุหลากหลายประเภทที่ได้รับการตีความใหม่ จากผนังไม้โบสถ์คาทอลิกจากตอนเหนือของเวียดนามสู่แสงไฟสังเคราะห์จากเครื่องอบเล็บของร้านทำเล็บในตัวเมือง ศิลปินยังเชื่อมโยงความเชื่อจากตำนานพื้นบ้านเวียดนามที่ว่าเมื่อตายไปแล้ววิญญาณจะไม่หายไปไหน หากแต่จะสิงสถิตวนเวียนอยู่เป็นส่วนหนึ่งของบ้าน

ดาวน์โหลดเอกสาร >

BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร