Loading

นิทรรศการศิลปะแห่งเหตุปัจจัยและการบำบัด

 

ศิลปะแห่งเหตุปัจจัยและการบำบัด


“ศิลปะบำบัด” ได้รับการกล่าวขานมานานว่าเป็นศิลปะแห่ง “กระบวนการ” ซึ่งหล่อหลอมและชุบชีวิตให้กับผู้คนที่ขาดสมดุล หรือ ผู้คนที่เจ็บป่วยทั้งกายและใจ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

ดาวน์โหลดเอกสาร

BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร