Loading

กูนสตูดิโอ

 

ห้อง 406 ชั้น 4

จัดจำหน่ายอุปกรณ์ศิลปะคุณภาพสูง และบริการการพิมพ์ภาพอิงค์เจทด้วยเครื่อง Epson พร้อมทั้งคำแนะนำโดยผู้มีความรู้และประสบการณ์โดยตรง จำหน่ายอุปกรณ์ศิลปะ สีน้ำ สีน้ำมัน สีอะครีลิก พู่กัน ผ้าใบเขียนรูป จากต่างประเทศที่เน้นคุณภาพเป็นส่วนสำคัญ จัดกิจกรรมทางด้านศิลปะและภาพถ่าย สำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจ และ ศิลปะเด็ก และให้บริการภาพพิมพ์ด้วยเครื่อง Inkjet สำหรับการพิมพ์แบบ Fine Art Printing

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 091 592 5965, 089137 1028
www.facebook.com/goonstudio

BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร