Loading

Mini ミニ oriental speedbar

 

ห้อง 302 ชั้น 3


ร้านชาคุณภาพ รสชาติกลมกล่อม ที่คัดสรรวัตถุดิบมาอย่างดี ชวนให้คุณมาลิ้มรส เปิดสัมผัสการดื่มชา กลิ่นหอมอ่อนๆ ของชา ด้วยราคา 65 บาทในทุกเมนู เพื่อให้คนทานเกิดความสุขง่ายๆ สไตล์ minimal ดังคำที่ว่า’พอดีกับวิถีชีวิต’

mini ミニ oriental speedbar
ミニmini มาจากคำว่า minimalist ส่วนใหญ่แล้วคนจะแปลความหมายของคำนี้ว่า ’น้อย’ เมื่อนำ minimalism ไปปรับใช้ในความหมายอย่างนั้น เราจึงมักจะพบผลลัพธ์ของมันในมิติที่เปลือกผิว อย่างเช่นการบังคับสิ่งภายนอกให้ดูเรียบ ๆ สะอาดตา ด้วยการทิ้งสิ่งเก่าแล้วแทนที่มันด้วยสิ่งใหม่ที่ชอบมากกว่า หรือคุมโทนได้ดีกว่า… แต่ในความเป็นจริงแล้ว minimalism คือวิถีชีวิตที่ไม่ขาด ไม่เกิน สุขง่าย… เราเชื่อว่าความหมายที่เหมาะสมกับคำๆนี้มากกว่าคือคำว่า ‘พอดี’ minimalist คือคนที่คอยปรับวิถีชีวิตทั้งหมดให้พอดีๆ อย่างพอดีๆ คอยรักษาสมดุลของชีวิตในแง่มุมทั้งหลายให้พอดี เพราะ ‘พอดี = ดีที่สุด’

ร้าน mini ミニ oriental speedbar ลูกคนที่ 3 ของครอบครัว 和 Peace ที่ตั้งใจจะปรับปรุงไปเรื่อย ๆ ตลอดไป ให้เป็นวิถีชีวิตที่พอดี ๆ ไม่ขาด ไม่เกิน เพื่อความ ‘สุขง่าย’ สำหรับทุก ๆ คน
 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Facebook Mini ミニ oriental speedbar 
โทร. 061-323-7647

BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร