Loading

ค่าบริการที่จอดรถ

 

หอศิลปกรุงเทพฯ ให้บริการที่จอดรถยนต์ที่ชั้น B1-2 และที่จอดรถจักรยานยนต์ที่ชั้น B1
ชมนิทรรศการประทับตราจอดรถฟรี 2 ชม. ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 5

ค่าบริการที่จอดรถ

  • 15 นาทีแรก ไม่เสียค่าบริการ

  • 15 นาที – 2 ชั่วโมง ค่าบริการ 20 บาท

  • ชั่วโมงที่ 3 – 4 ค่าบริการชั่วโมงละ 30 บาท

  • ชั่วโมงที่ 5 ขึ้นไป ค่าบริการชั่วโมงละ 40 บาท

    หมายเหตุ
    รถบัสที่นัดหมายเข้าชมเป็นหมู่คณะและแจ้งทะเบียนไว้ล่วงหน้า ประทับตราจอดฟรี 2 ชั่วโมงแรก และชั่วโมงต่อไปค่าบริการชั่วโมงละ 100 บาท (ติดต่อชำระที่ออฟฟิศชั้น 6) 

 

BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร