Loading

ระเบียบการถ่ายภาพ ภายในอาคารหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

 

  • ขอให้เคารพระเบียบการถ่ายภาพประจำนิทรรศการหลัก ชั้น 7, 8 และ 9 และงดภาพเคลื่อนไหวในทุกพื้นที่ ยกเว้นผู้ที่แขวนบัตรอนุญาตถ่ายภาพ
  • สำหรับนิทรรศการหลักชั้น 7 8 9 ที่อนุญาตให้ถ่ายภาพได้ ขอให้งดใช้แฟลซ ขาตั้งกล้องและไม้เซลฟี่
  • หากสื่อมวลชนหรือองค์กรต้องการถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวบริเวณนิทรรศการหลักชั้น 7 8 9 ขอให้ติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า ที่สำนักงานชั้น 5, Email: info@bacc.or.th
  • นักศึกษาที่ประสงค์จะถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวบริเวณนิทรรศการหลักชั้น 7 8 9 เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา ขอให้ส่งจดหมายแจงรายละเอียดและขออนุญาตล่วงหน้ามาที่ฝ่ายการศึกษา สำนักงานชั้น 6, Email: education@bacc.or.th
  • ศิลปินผู้แสดงงานหรือผู้จัดงาน ที่ประสงค์จะถ่ายภาพผลงานของตนเองบริเวณนิทรรศการหลักชั้น 7 8 9 ขอให้แจ้งฝ่ายนิทรรศการผู้รับผิดชอบและแลกบัตรอนุญาตให้ถ่ายภาพตามระเบียบ
  • ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่ได้รับอนุญาตให้ถ่ายทำจากงานนิทรรศการ ห้ามนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์และห้ามตัดต่อในทุกกรณี
  • ขอให้เคารพสิทธิของผู้อื่น (รวมถึงเด็ก เยาวชน ที่ไม่ใช่ครอบครัวของท่าน และทีมงานของหอศิลปกรุงเทพฯ) โดยการงดถ่ายภาพนิ่ง/เคลื่อนไหวของผู้อื่นขณะชมงานนิทรรศการ
  • ผู้เยี่ยมชมทั่วไปอนุญาตให้ถ่ายภาพนิ่งได้ในชั้นอื่นๆ โดยห้ามใช้แฟรชและขาตั้งกล้อง
  • บุคคลทั่วไปที่ประสงค์จะถ่ายภาพเพื่อจุดประสงค์อื่น เช่น ธุรกิจ แฟชั่น งานแต่ง ฯลฯ ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ขอให้ส่งจดหมายขออนุญาตตามระเบียบการ โดยติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า ที่สำนักงานชั้น 5, Email: info@bacc.or.th
  • กรณีมีการจัดแถลงข่าว พิธีเปิด หรือกิจกรรมต่างๆ ซึ่งมีการเชิญสื่อมวลชนมาร่วมงาน อนุญาตให้สื่อมวลชนถ่ายภาพได้เฉพาะงานนั้นๆ ในวันและช่วงเวลาของงานนั้น โดยไม่ต้องขออนุญาตและแลกบัตร แต่หากสื่อมวลชนประสงค์จะถ่ายภาพบริเวณอื่น จะต้องขึ้นมาติดต่อและแลกบัตรอนุญาตถ่ายภาพ ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ชั้น 5 

BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร