Loading

Performances
archive

นิทรรศการ ติด – ตั้ง – วาง – ฉับพลัน 30 ปีศิลปะแสดงสด จุมพล อภิสุข

วันที่ : 01 กรกฎาคม 2558 - 19 กรกฎาคม 2558
สถานที่: สตูดิโอ ชั้น 4

ผลงานคัดสรรวัตถุจัดแสดงของศิลปินจุมพล อภิสุข โดย นพวรรณ สิริเวชกุล จากผลงานการทำงานศิลปะแสดงสดทั้งในและต่างประเทศตลอด 30 ปีของศิลปินจุมพล อภิสุข ศิลปินยุคบุกเบิกของวงการศิลปะแสดงสดเมืองไทย ผู้ก่อตั้งเทศกาลศิลปะแสดงสดนานาชาติ เอเชียโทเปีย
ในนิทรรศการนอกจากวัตถุจัดแสดงและงานติดตั้งจัดวางแล้ว ทุกวันศิลปินจะทำงานศิลปะแสดงสดและเปิดให้ผู้ชมเข้าร่วมสนทนากับศิลปินทั้งเดี่ยวและร่วมกับศิลปินรับเชิญในแต่ละวัน ตั้งแต่เวลา 13.00 – 19.30 น. ที่สตูดิโอ ชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
 
ศิลปินรับเชิญ:
วสันต์ สิทธิเขตต์/ สุรพล ปัญญาวชิระ / ไพศาล เปลี่ยนบางช้าง / สมพงษ์ ทวี' /จิตติมา ผลเสวกมงคล เปลี่ยนบางช้าง / พดุงศักดิ์ คชสำโรง / วิชชุกร ตั้งไพบูลย์ / นพวรรณ สิริเวชกุล
 
แนวคิดศิลปิน
ความท้าทาย ในการทำงานแสดงสดของผมในเวลานี้ มีสองประการ นอกเหนือจากเรื่อง ญาณทัศนะ คือขณะหนึ่งของความบันดาลใจที่เกิดขึ้นในระหว่างการแสดง ซึ่งเป็นภาวะที่ผมยินดีเสมอ แต่ในการแสดงระยะยาว จะเป็นภาวะที่ผมพยายามกดเอาไว้เพื่อจะได้ไม่หักเหเส้นทางที่มุ่งมั่นในการทำงานยาวนับชั่วโมง 
 
ความท้าทายประการหนึ่ง คือ การท้าทายแรงกำลังของตนเอง ว่าจะดื้อทนอยู่กับเวลาได้นานเท่าใด โดยสามารถรักษาสถานะของเรื่องราว และภาพ ที่ต้องการเสนอ โดยไม่ใส่ใจกับสิ่งรอบข้าง หรือภาวะที่น่าสนใจอื่น ๆ
 
ความท้าทายอีกประการหนึ่ง คือการสร้างสภาพ “การอยู่ร่วมกัน” กับผู้ชม เป็นความสัมพันธ์ฉันท์มิตร และพลังการสื่อสารที่ต่างส่งเสริมซึ่งกันและกัน
 
เกี่ยวกับศิลปิน
จุมพล อภิสุข
เริ่มเรียนศิลปะที่วิทยาลัยช่างศิลป์ และมหาวิทยาลัยศิลปากร และ เดอะมิวเซียมสคูลออฟ ไฟด์ อาร์ต เมืองบอสตัน สหรัฐอเมริกา นอกจากนี้เขายังได้เรียนศิลปะกับศิลปินจ่าง แซ่ตั้งในระหว่างปี 1968 – 1970 อีกด้วย
 
จุมพลเป็นผู้ก่อตั้งศูนย์ศิลปะบ้านตึกจังหวัดนนทบุรีตั้งแต่ปี 1993 ถือเป็นชุมชนศิลปะแรกที่เปิดพื้นที่ให้กับการทำงานศิลปะแสดงสดในไทย ในฐานะศิลปินจุมพลนับเป็นศิลปินอาวุโสของวงการศิลปะแสดงสดของประเทศไทย และเป็นศิลปินรุ่นบุกเบิกที่ยังคงทำงานศิลปะแสดงสดมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่พ.ศ. 2528 เวทีสมั่ย ณ.หอศิลป์พีระศรี เรื่อยมาจนถึงกำเนิดเทศกาลศิลปะแสดงสดนานาชาติเอเชียโทเปีย อีกทั้งยังเป็นผู้วางรากฐานการทำงานศิลปะแสดงสดในประเทศไทยอีกด้วย
 
จุมพล อภิสุขเป็นผู้อำนวยการเทศกาลศิลปะแสดงสดนานาชาติเอเชียโทเปียและศิลปินศิลปะแสดงสดที่มีผลงานรับเชิญไปแสดงและเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับศิลปะแสดงสดในหลายประเทศทั่วโลกมาเป็นเวลากว่า 30 ปี
 
**กิจกรรมไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร 085 150 3048 (นพวรรณ สิริเวชกุล)
อีเมล : nsirivejkul@gmail.com
Facebook Page : ASIATOPIA International Performance Art Festival
 
ตารางการแสดงในช่วงนิทรรศการ ติด – ตั้ง – วาง – ฉับพลัน  30 ปีศิลปะแสดงสด จุมพล อภิสุข

วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00 – 19.30 น. แสดงเดี่ยว-ชุด ผมทำต้นไม้เป็นประมากรรม I make this tree a sculpture:BTS
วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00 - 19.30 น. แสดงเดี่ยว- ชุด แก้วน้ำกับตะปู Glasses and Nails
วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00 – 19.30 น. แสดงเดี่ยว- ชุด เกลือ –Silent salt ชุด หัวใจ – Heart
วันที่ 4 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00 – 19.30 น. แสดงเดี่ยว – ยืน – Stand
วันที่ 5 กรกฎาคม 2558 เวลา 16.00 – 17.30 น. ศิลปินเสนา จุมพล อภิสุข ผู้ร่วมเสนา คุณฉัตรวิชัย พรหมทัตตเวที คุณสิทธิธรรม โรหิตตะสุข
วันที่ 7 กรกฎาคม 2558 เวลา 15.00 – 18.00 น. ทำงานศิลปะแสดงสดร่วมกับ สุรพล ปัญญาวชิระ
วันที่ 8 กรกฎาคม 2558 เวลา 15.00 – 18.00 น. ทำงานศิลปะแสดงสดร่วมกับ วสันต์ สิทธิเขตต์
วันที่ 9 กรกฎาคม 2558 เวลา 15.00 – 18.00 น. ทำงานศิลปะแสดงสดร่วมกับ ไพศาล เปลี่ยนบางช้าง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 เวลา 15.00 – 18.00 น. ทำงานศิลปะแสดงสดร่วมกับ จิตติมา ผลเสวก
วันที่ 11 กรกฎาคม 2558 เวลา 15.00 – 18.00 น. ทำงานศิลปะแสดงสดร่วมกับ มงคล เปลี่ยนบางช้าง
วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 เวลา 15.00 – 19.30 น. ทำงานศิลปะแสดงสดร่วมกับ สมพงษ์ ทวี
วันที่ 15 กรกฎาคม 2558 เวลา 15.00 – 19.30 น. ทำงานศิลปะแสดงสดร่วมกับ วิชชุกร ตั้งไพบูลย์
วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00 – 15.00 น. ทำงานศิลปะแสดงสดร่วมกับ พดุงศักดิ์ คชสำโรง
วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 เวลา 15.00 – 19.30 น. ทำงานศิลปะแสดงสดร่วมกับ นพวรรณ สิริเวชกุล
วันที่ 18 กรกฎาคม 2558 เวลา 15.00 – 16.30 น. ศิลปินเสนา จุมพล อภิสุขเล่าถึงการทำงานกับศิลปิน รับ เชิญ วิธีการทำงานศิลปะแสดงสดของตัวเองที่ผ่านมาตลอด 30 ปี ร่วมเสนาโดย ผอ.ลักขณา คุณาวิชยานนท์ นพวรรณ สิริเวชกุล เล่าถึงการทำงานเก็บข้อมูลประวัติศิลปินจุมพล อภิสุข การบันทึกเรื่องราวในหนังสือ   

ห้องภาพ

NO GALLERY

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร