Loading

special exhibitions
archive

เทศกาลโฟโต้ บางกอก 2015 เทศกาลภาพถ่ายนานาชาติ

วันที่ : 28 กรกฎาคม 2558 - 04 ตุลาคม 2558
สถานที่:
โฟโต้บางกอกรร่วมกับหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครโดยนิทรรศการหลักจัดขึ้น ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
และจะกระจายจัด ณ ศูนย์แสดงงานกว่าศิลปะกว่า 20 แห่งทั่วกรุงเทพฯ (Gallery Partners) 

"แก่นหลักของเทศกาลโฟโต้บางกอก 2015 คือการยกระดับร่วมกันของอุตสาหกรรมภาพถ่ายและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทย" กล่าว ปิยทัต เหมทัต ผู้อำนวยการเทศกาลโฟโต้บางกอก 2015 "เราเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าในประเทศไทยของเรานี้เต็มไปด้วย ศิลปินภาพถ่ายที่มีใจรักในงานสร้างสรรค์ และมากด้วยความสามารถในด้านภาพถ่าย จึงเกิดการรวมตัวกันเพื่อสร้างพื้นที่ให้ศิลปินภาพถ่ายก้าวไปสู่ระดับสากลเทศกาลโฟโต้บางกอก มีความตั้งใจที่จะสร้างกลุ่มเครือข่ายที่ยั่งยืนของวงการภาพถ่าย รวมทั้งพยายามเสนอความรู้ใหม่ๆ แลกเปลี่ยนความรู้ สร้างโอกาสในการนำเสนอผลงานแก่ผู้สนใจ และด้วยสื่อภาพถ่ายนี้เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถยกระดับวงการสร้างสรรค์ของเราได้รุ่นสู่รุ่น"
 
โฟโต้บางกอก ร่วมกับหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร  จัดเทศกาลครั้งนี้ขึ้นในวันที่ 29 กรกฏาคม - 4 ตุลาคม 2015 ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรวัฒนธรรมระหว่างประเทศ แกลเลอรี่เอกชนทั่วกรุงเทพฯ ศิลปินภาพถ่ายชั้นนำ และภาคเอกชน โดยเทศกาลนี้ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก คือ นิทรรศการหลัก นิทรรศการของแกลเลอรี่พันธมิตร และกิจกรรมส่งเสริมความรู้และการศึกษา อาธิ การเสวนาและเวิร์คชอป
 
นิทรรศการหลัก ประกอบด้วย นิทรรศการภาพถ่าย อินสตอเลชั่นและสไลด์โชว์
จากความตั้งใจที่จะเพิ่มความสนใจและเพิ่มความรู้ความเข้าใจในงานศิลปะภาพถ่ายให้กับคนไทย เทศกาลโฟโต้บางกอก นำเสนอโปรแกรมนิทรรศการที่หลากหลายเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจทางวัฒนธรรมในด้านภาพถ่ายกับประเทศต่างๆ ซึ่งนิทรรศการเหล่านี้  จะทำให้เกิดการเติบโตของเครือข่ายและเตรียมความพร้อมของบุคลากรในวงการภาพถ่ายไปสู่ระดับสากล
 
นิทรรศการ "พอส" 
อรรฆย์ ฟองสมุทร (ภัณฑารักษ์)
"หยุด และ เรียนรู้ ก่อนถ่ายภาพ" งานภาพถ่ายจากประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ถูกรวมเอาไว้ เพื่อผู้ชมได้สำรวจมุมมองด้านศิลปะและวัฒนธรรมรวมไปถึงสุนทรียะในเทคนิคภาพถ่ายของประเทศอาเซียน จะมีการเสวนาเกี่ยวกับนิทรรศการนี้โดยภัณฑารักษ์และศิลปินในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา  14.00 น. ณ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร
 
นิทรรศการ "ปรมจารย์ที่ถูกลืม"
มานิต ศรีวานิชภูมิ  (ภัณฑารักษ์)
"หนึ่งภาพแทนคำพูดพันความหมาย" นิทรรศการนี้จัดแสดงผลงานของ 7 ช่างภาพชั้นครู  นำพาผู้ชมสู่ช่วงเวลาสำคัญในประวัติศาสตร์เชิง วัฒนธรรมของไทย ช่างภาพชั้นครูนี้ รวมถึงพระพุทธทาสภิกขุ, ม.ล.ต้อย ชุมสาย, เลี้ยงอิ้ว, รงค์ วงษ์สวรรค์, เอส.เอช.ลิม, พรศักดิ์ ศักดิ์แดนไพร และแสงจันทร์ ลิ่มโลหะกุล
 
นิทรรศการ "คีออส"
นิกันติ์ วะสีนนท์ (ภัณฑารักษ์)
นิทรรศการป๊อบอัพ โปรเจคสื่อผสมเพื่อสำรวจการตีความเกี่ยวกับการสร้างภาพในสื่อสร้างสรรค์ นิทรรศการนี้ได้เชิญศิลปินในประเทศไทยมาสร้างงานภาพถ่ายเชิงทดลองในรูปแบบต่างๆ ศิลปินในนิทรรศการนี้ได้แก่ เลียม มอร์แกน, สุรเชษฐ์ ศิลปบรรเลง, ฟรองซัว แลงแจงลา และ เจฟ กอมเปิทซ์ 
 
นิทรรศการหนังสือภาพ "เยอรมัน โฟโต้ บุ๊ค อวอร์ด"
โดย สถาบันเกอเธ่
งานแสดงประจำปีของหนังสือภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลจากประเทศเยอรมันนี หนังสือภาพถ่ายในหมวดหมู่ ศิลปะคอนเซปช่วล ประวัติศาสตร์หรือทฤษฎีภาพถ่าย และ หนังสือประจำโต๊ะกาแฟ ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง และเหรียญเงิน จำนวน 23 เล่ม ได้รับการคัดเลือกมาแสดงที่ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร 
 
นิทรรศการ "ซับคอนเซียส"
โดย กลุ่มช่างภาพ "ไทยแลนด์สตรีท โฟโต้"
งานจากกลุ่มช่างภาพ "ไทยแลนด์สตรีท โฟโต้" แถวหน้าที่ได้รอคอยจับจังหวะถ่ายภาพชีวิตบนถนนหนทางและทางเดิน ในขณะเดียวกันภาพเหล่านี้ก็สะท้อนสังคม ตลกขบขัน และครุ่นคิดสงสัย หรือไม่ก็มองไปถึงความเร่งรีบในภาวะสมัยใหม่ วิถีชีวิตในเมือง นอกจากนั้นแล้วยังมีการจัดกิจกรรมเสวนาเพื่อแบ่งปันความคิด ความรู้ ทัศนะ รวมไปถึงกระบวนการทำงานเกี่ยวกับภาพถ่าย
 
อินสตอลเลชั่นกล้องรูเข็ม "อาร์ จี บี" 
โดย มีรชต รุจิณรงค์ ร่วมกับ อาร์ เอม เอ อินสทิทูท
โครงสร้างอินสตอเลชั่น กล้องรูเข็มพร้อมกับห้องมืดขนาดใหญ่เท่าห้องจริง สร้างประสบการณ์พิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสมือนการเดินเข้าไปในกล้องขนาดใหญ่ พร้อมสัมผัสการจำลองของแสงและกลไกการทำงานของกล้อง รวมทั้งการใช้ห้องมืดพิมพ์ภาพที่เห็นจากภายนอกในกิจกรรมเดียวกัน
 
สไลด์โชว์ "เลนส์ คัลเจอร์ อวอรด์"
กิจกรรมฉายสไลด์โชว์บนตึกอาคารหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมาหนคร จากผลงานภาพถ่ายของช่างภาพกว่า 31 คนที่ได้รับรางวัลโดยการคัดเลือกผ่านคณะกรรมการที่ตัดสินจากภาพถ่ายที่ถูกส่งเข้าร่วมโครงการมากกว่า  118 ประเทศทั่วโลก 
 
นิทรรศการของแกลเลอรี่พันธมิตร
แกลเลอรี่ที่เข้าร่วมกับโครงการครั้งนี้ ถูกเรียกว่าแกลเลอรี่พันธมิตรซึ่งได้ร่วมใจกันจัดแสดงนิทรรศการศิลปะภาพถ่ายในช่วงระยะเวลาเดียวกับเทศกาล โดยที่แต่ละสถานที่นั้นมีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไป แกลเลอรี่พันธมิตรได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับทั้งศิลปินภายในประเทศไทยและศิลปินจากต่างประเทศ มีการทำงานร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศเพื่อดึงความแตกต่างหลากหลายของเนื้อหานิทรรศการภาพถ่ายศิลปะสู่กรุงเทพมหานคร
 
นิทรรศการจากความร่วมมือของแกลเลอรี่พันธมิตร มีความหลากหลายตั้งแต่งานของช่างภาพระดับชื่อดังของโลกไปจนถึงงานของศิลปินรุ่นใหม่ รวมไปถึงศิลปินที่สร้างงานทดลองใหม่ๆเกี่ยวภาพถ่าย งานที่มีเนื้อหาด้านประวัติศาสตร์ สังคม สิ่งแวดล้อม และอื่นๆ โดยมีชื่อศิลปินตัวอย่าง ดังนี้ ราลฟ กิ๊บสัน, โค ซิ ชิ, แพททริก บราวน์, ซีเรียล คัท, โรล กาลเลโก เอเบลาน, โจเซ่ โซเรียโน, เบญญา เฮเกนบาร์ธ, ธวัฒชัย พัฒนาพร เป็นต้น 
 
แกลเลอรี่พันธมิตร ได้แก่ แอดเล่อ ศุภโชคแกลเลอรี่, แอทตาแกลเลอรี่, โชว์ วาย, คลาวด์ แกลเลอรี่, เอช แกลเลอรี่, ฮอฟ อารต์ แกลเลอรี่,เดอะ แจม เฟคทอรี่ แกลเลอรี่, คัดมันดู แกลเลอรี่, ตึกมหานครร่วมกับนิตยสาร ทู, เอนเอซีซี, ควินซ์ อีทเทอรี่ แอนด์บาร์, อาร์ เอม เอ อินสทิทูท, เซอรินเดีย แกลเลอรี่, ตูดยุง แกลเลอรี่, ไวสเปส แกลเลอรี่ และ ดับเบิ้ลยู ที เอฟ
 
กิจกรรมด้านการศึกษา : เสวนา เวิร์คชอป และ พอร์ตโฟลิโอ รีวิว
ตลอดระยะเวลา 2 เดือนของเทศกาลโฟโต้บางกอก ได้มีการจัดกิจกรรมครอบคลุมหัวข้อที่หลากหลายสำหรับผู้ที่มีความรักในภาพถ่ายได้เข้าร่วมกิจกรรมในช่วงเวลาเทศกาล โดยกิจกรรมมีเนื้อหาเกี่ยวกับภาพถ่ายในเชิงประวัติศาสตร์ สุนทรียศาสตร์และธุรกิจภาพถ่าย 
 
มีการจัดงานเสวนาโดยภัณฑารักษ์และศิลปิน เพื่อร่วมแบ่งบันความรู้ด้านเนื้อหาและกระบวนการทำงานในนิทรรศการต่างๆ ตามสถานที่จัดนิทรรศการนั้นๆ หัวข้อในการเสวนายังรวมไปถึง "การสะสมงานภาพถ่ายศิลปะ" และเสวนาที่โดดเด่นที่สุดคือ "อินเตอร์เนชั่นนัล โฟโต้กราฟฟี ซิมโพเซียม" (International Photography Symposium) ซึ่งเป็นวันที่ ภัณฑารักษ์จากพิพิธภัณฑ์ภาพถ่ายในประเทศญี่ปุ่น ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งพิมพ์จากประเทศเยอรมันนี และตัวแทนผู้เชี่ยวชาญด้านภาพถ่ายจากประเทศอื่นๆจะร่วมเสวนาเกี่ยวกับความรู้ความเชี่ยวชาญพิเศษรวมทั้งพัฒนาการด้านภาพถ่ายในประเทศต่างๆ โดยมีตัวอย่างรายชื่อดังนี้ มิชิโกะ คาซาฮารา,ฮุสเซน ฟามานี และ เชน สุวิกะปกรณ์กุล 
 
เราเชื่อว่าวิธีที่ดีที่สุดในการพัฒนาทักษะคือการได้ลองและลงมือทำ เทศกาลโฟโต้บางกอก2015 จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้ด้านทักษะผ่านกิจกรรมที่เข้มข้นในช่วงเทศกาล ตั้งแต่กิจกรรม "การพิมพ์ภาพอย่างมืออาชีพ โดย เอปสัน ดิจิตอล ดาร์กรูม อะคาเดมี", "เรียนรู้กลไกการทำงานของกล้อง ถ่ายรูป กับ อาร์ จี บี อินสตอลเลชั่น", "เรียนการคัดเลือกภาพ อีดิดติ้งภาพถ่าย กับ อินวิซิเบิ้ล โฟโต้กราฟฟี เอเชีย โดย เควิน ลี และอีกหนึ่งเวิร์คชอป โดย ชาง วูบิน ทั้งสองกิจกรรมได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสิงคโปร์", "อันเทอร์เนทีฟ ปริ๊นติ้ง โดย กูนสตูดิโอ"
 
ทางโฟโต้บางกอกได้เรียนเชิญภัณฑารักษ์ ผู้อำนวยการ สำนักพิมพ์ นักสะสมงานศิลปะภาพถ่ายในระดับนานาชาติเข้าร่วมกิจกรรมสุดเอกซ์คลูซีฟ "พอรตโฟลิโอ รีวิว" คือการจัดให้ศิลปินภาพถ่ายและผู้ที่สนใจได้นำเสนอผลงานของตัวแก่ผู้ทรงคุณวุฒิและรับฟังความคิดเห็น ตัวต่อตัวกับท่านเหล่านี้ โดยครั้งนี้เราได้เชิญ ฮุสเซน ฟาร์มานี (ผู้ก่อตั้ง ลูซี ฟาวเดชั่น,นิวยอร์ค), มิชิโกะ คาซาฮารา (โตเกียว เมโทรโพลิเทน มิวเซียม ออฟ โฟโตกราฟฟี) และ เชน สุวิกะปกรณ์กุล (เจ้าสำนักพิพม์หนังสือศิลปะเซรินเดีย ประเทศไทย) เป็นต้น ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีทั้งสำหรับการรับความคิดเห็นไปพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและสร้างเครือข่ายทำความรู้จักกับผู้เชี่ยวชาญด้านภาพถ่ายในระดับสากล
 
โฟโต้บางกอก 2015 คือเทศกาลภาพถ่าย ที่คำนึงถึงการเติบโตของชุมชนภาพถ่าย และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในกรุงเทพฯ ประเทศไทย เป็นการรวบรวมศักยภาพความรู้ด้านภาพถ่ายออกมาใช้อย่างเต็มที่โดยการนำเสนอความรู้ แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม และจัดกิจกรรมร่วมกันผ่านภาพถ่าย โดยหวังว่าจะเป็นการสร้างเครือข่ายชุมชนภาพถ่ายที่ยั่งยืน โฟโต้บางกอก2015 เกิดขึ้นได้จากให้ความสนับสนุนเป็นอย่างดีโดยธนาคารออมสิน, ปตท.สผ.,  สสปน., โรงแรมหรรษา กรุงเทพ, EPSON, AIS, บริษัท คิธแอนด์คินฯ, ดีไลท์ โซลูชั่น,  ดีสวัส,  ไทยเบฟเวอเรจ, สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย,  Jet Airways และ Bloom Prolab
 
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยว PhotoBangkok 2015 สามารถดูได้ที่
หรือผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 214 6630-8, 089 203 6889

ห้องภาพ

img1

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

www.weipinxgt.com www.hdf598.com www.rzkfqcg.com www.ywd100.com www.gzunitrade.com www.5aziyuan.com www.alsclean.com www.ynzsgc.com www.sdldtg.com www.i-sarima.com www.aijianbing.com www.xushiweigou.com www.haoyulongsp.com www.binqimotor.com www.kenminamipainting.com www.erli30.com www.cdhg88.com www.horse-home.com www.myjxzp.com www.dgselling.com www.chenlongjiancai.com www.zhongkuanwuliu.com www.huameide-sz.com www.shouxitongban.com www.scgcjx0207.com www.qdshengqian.com www.3w800.com www.kl-ad.com www.imshenghuo.com www.xxanlhw.com www.hfkaibo.com www.wlwservice.com www.jxguanghua.com www.zkld2009.com www.duanem.com www.hzwjzs.com www.chdlav.com www.lyxszl.com www.xinlaihuijiaju.com www.hrwholecare.com www.yingyang168.com www.honeywell-lk.com www.yushusanjiangyuanbao.com www.kangningyiyuan.com www.xzkjsxx.com www.jztushuguan.com www.gksswh.com www.jakjxx.com www.yyxlzw.com www.dwdzxx.com www.shszjzx.com www.skf-nsk-fag-ntn.com www.shanghailvhua.com www.yomandoors.com www.wenchengvote.com www.cn-sportsprotectors.com www.fuyixuantc.com www.jiayongdiant.com www.reshousuoj.com www.wuxitianzhile.com www.lsallx.com www.ravor-system.com www.jhbrq.com www.mirrvoll.com www.likekiwi.com www.hbclzqcj.com www.cqqfbxgm.com www.nmgdwjlw.com www.zmdjtzfw.com www.xunchengchaju.com www.gssx-pxgl.com www.sha-jing.com www.zysjmbj.com www.131701.com www.tlyhyy.com www.hbfbfz.com www.hljpadm.com www.fenxiangzhuan005.com www.jv001.com www.ruiyucnc.com www.zhuochenglaser.com www.zhaoshudeng.com www.facebook-france.com www.yuxianchu.com www.139yes.com www.lazonaentertainment.com www.eastofedens.com www.latelier-gourmet.com www.kaisyomaru.com www.tenglonghb.com www.bdsmfreevids.com www.gzshbzw.com www.ymgb0991.com www.setonohanayome.com www.attachmentmoms.com www.njmzyjg.com www.hi4r.com www.exotic-nails.com www.ef25.com www.lslcxx.com