Loading

bacc note
archive

‘Live the City: Urban Media Project’ ประกาศรับสมัครโครงการสื่อศิลปะ

วันที่ : 07 กันยายน 2558 - 23 ตุลาคม 2558
สถานที่:
โดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับสถาบันเกอเธ่ประเทศไทยและเครือข่ายคอนเนคติงซิตี้ส์ (Connecting Cities Network)

ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับสถาบันเกอเธ่ประเทศไทยและเครือข่ายคอนเนคติงซิตี้ส์ (Connecting Cities Network) ประกาศรับสมัครโครงการด้านสื่อศิลปะ
 
ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ร่วมกับสถาบันเกอเธ่ประเทศไทย และเครือข่ายคอนเนคติงซิตี้ส์(Connecting Cities Network) ยินดีที่จะประชาสัมพันธ์การรับสมัครผลงานโครงการสื่อศิลปะอิสระภายใต้หัวข้อ ‘Live the City: Urban Media Project’ ที่จะจัดขึ้นในเดือนมีนาคม พ.ศ.2559 กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีการสร้างภาพสะท้อนอย่างมีวิจารณญาณต่อสื่อศิลปะและวัฒนธรรม ในประเด็นของเมือง สื่อในเมือง วัฒนธรรมเมือง และหัวข้ออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 
ผู้สมัครเข้าร่วมต้องส่งโครงการสื่อศิลปะสำหรับจัดแสดงในเขตเมืองของกรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดอื่นๆในประเทศไทย โครงการเสนอจำนวนหกโครงการจะได้รับเชิญให้มาที่ Prototyping Lab ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ซึ่งผู้เสนอโครงการแต่ละโครงการจะได้รับการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีและได้รับการช่วยด้านศิลปะเพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่เชื่อมโยงสหศาสตร์ไว้ด้วยกันและมีบริบทเฉพาะตามสถานที่จัดแสดง ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารจากลิงค์ด้านล่าง
 
・เอกสารรายละเอียดการสมัคร [ดาวน์โหลด]
・ใบสมัคร [ดาวน์โหลด]
 
โครงการที่ได้รับคัดเลือกสองโครงการจะได้รับเงินรางวัลสำหรับการจัดแสดงรอบสุดท้าย และจะได้แสดงในนิทรรศการ ‘Live the City: Urban Media Project’ ที่ประเทศไทย ในเดือนมีนาคม พ.ศ.2559
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ
สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย
18/1 ซอยเกอเธ่ สาทร 1
กรุงเทพฯ 10120
โทร: +66 2 108 8231/32
อีเมล: [email protected]
 
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ฝ่ายนิทรรศการ
939 ถนนพระรามหนึ่ง แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทร: +66 2 214 6630~8  ต่อ 529, 531 
อีเมล: [email protected]
 


ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

www.weipinxgt.com www.hdf598.com www.rzkfqcg.com www.ywd100.com www.gzunitrade.com www.5aziyuan.com www.alsclean.com www.ynzsgc.com www.sdldtg.com www.i-sarima.com www.aijianbing.com www.xushiweigou.com www.haoyulongsp.com www.binqimotor.com www.kenminamipainting.com www.erli30.com www.cdhg88.com www.horse-home.com www.myjxzp.com www.dgselling.com www.chenlongjiancai.com www.zhongkuanwuliu.com www.huameide-sz.com www.shouxitongban.com www.scgcjx0207.com www.qdshengqian.com www.3w800.com www.kl-ad.com www.imshenghuo.com www.xxanlhw.com www.hfkaibo.com www.wlwservice.com www.jxguanghua.com www.zkld2009.com www.duanem.com www.hzwjzs.com www.chdlav.com www.lyxszl.com www.xinlaihuijiaju.com www.hrwholecare.com www.yingyang168.com www.honeywell-lk.com www.yushusanjiangyuanbao.com www.kangningyiyuan.com www.xzkjsxx.com www.jztushuguan.com www.gksswh.com www.jakjxx.com www.yyxlzw.com www.dwdzxx.com www.shszjzx.com www.skf-nsk-fag-ntn.com www.shanghailvhua.com www.yomandoors.com www.wenchengvote.com www.cn-sportsprotectors.com www.fuyixuantc.com www.jiayongdiant.com www.reshousuoj.com www.wuxitianzhile.com www.lsallx.com www.ravor-system.com www.jhbrq.com www.mirrvoll.com www.likekiwi.com www.hbclzqcj.com www.cqqfbxgm.com www.nmgdwjlw.com www.zmdjtzfw.com www.xunchengchaju.com www.gssx-pxgl.com www.sha-jing.com www.zysjmbj.com www.131701.com www.tlyhyy.com www.hbfbfz.com www.hljpadm.com www.fenxiangzhuan005.com www.jv001.com www.ruiyucnc.com www.zhuochenglaser.com www.zhaoshudeng.com www.facebook-france.com www.yuxianchu.com www.139yes.com www.lazonaentertainment.com www.eastofedens.com www.latelier-gourmet.com www.kaisyomaru.com www.tenglonghb.com www.bdsmfreevids.com www.gzshbzw.com www.ymgb0991.com www.setonohanayome.com www.attachmentmoms.com www.njmzyjg.com www.hi4r.com www.exotic-nails.com www.ef25.com www.lslcxx.com