Loading

main exhibition 789
archive

พิศเมืองเพชร: ผ่านสายตาสถาปัตย์ศิลปากร

วันที่ : 09 กุมภาพันธ์ 2559 - 09 มีนาคม 2559
สถานที่: ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7
จัดโดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
สนับสนุนโดย บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 
พิธีเปิด 9 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 17.00 น. ณ ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7

สงครามคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง พ.ศ. 2310 ได้สร้างความเสียหายให้กับบ้านเมืองวัดวาอาราม ศิลปวัฒนธรรมกรุงศรีอยุธยาแทบจะถูกทำลายสิ้นไปพร้อมๆกับไฟสงคราม แต่เมืองเพชรที่อุดมด้วยศิลปวัฒนธรรมที่มีความรุ่งเรืองตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นนั้นได้รอดพ้นจากการทำลายของสงครามเสียกรุงครั้งนั้น จนมีผู้กล่าวว่า “เพชรบุรี คือ อยุธยาที่ยังมีลมหายใจ” 
 
ในนิทรรศการนี้ท่านจะได้ชมกระบวนการเรียนรู้ของคณาจารย์ และนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตลอดจนศิลปิน นักออกแบบ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ศึกษาผ่านงานต้นแบบชั้นครูของเมืองเพชร ด้วยกระบวนการต่างๆทั้งผลงานภาพถ่ายวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ผลงานศิลปะการวิจัยภาคสนาม ที่เก็บรายละเอียดความงดงามของสถาปัตยกรรมเมืองเพชร ด้วยการเขียนแบบ และหุ่นจำลองขนาดใหญ่ที่แสดงรายละเอียดที่งดงามขององค์ประกอบสถาปัตยกรรม ผลงานการเก็บข้อมูลเชิงอนุรักษ์แบบ ‘Vernadoc’ ตลอดจนการศึกษาศิลปะต้นแบบที่ผู้คนอาจมองข้าม อย่างลวดลายจิตรกรรมฝาผนัง ของวัดในเมืองเพชร และนำมาประยุกต์ให้เป็นศิลปะสร้างสรรค์อย่างน่าภูมิใจของกลุ่มแรงบันดาลไทย และผลงานคุณกรกต อารมณ์ดี ที่ประยุกต์ภูมิปัญญาพื้นบ้าน การผูกไม้ไผ่ให้เป็นงานศิลปะสมัยใหม่ที่ยังคงกลิ่นอายของความเป็นไทย ซึ่งในงานนี้ท่านจะได้เห็นโครงสร้างไม้ไผ่ที่ถูกออกแบบให้ยึดโยงเป็นส่วนหนึ่งอยู่ในพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการอย่างน่าตื่นตาตื่นใจ
 
แนวทางการเรียนรู้และเข้าใจ อดีต ปัจจุบัน อย่างถ่องแท้ และพัฒนาต่อยอดจากสิ่งเหล่านั้นให้เป็นงานสร้างสรรค์ต่างๆ นับเป็นการต่อลมหายใจของศิลปวัฒนธรรมไทยที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง 
 
----

EXHIBITION EDUCATION AND ACTIVITY : กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ “พิศเมืองเพชร” ผ่านสายตาสถาปัตย์ ศิลปากร 
ณ ห้องแสดงนิทรรศการชั้น 7 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
 
สงครามเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง พ.ศ. 2310 สร้างความเสียหายให้กับบ้านเมืองวัดวาอารม ศิลปวัฒนธรรมกรุงศรีอยุธยาแทบสิ้นไปหมดพร้อมๆกับไฟสงคราม แต่เมืองเพชรที่อุดมด้วยศิลปวัฒนธรรมที่มีความรุ่งเรืองตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นนั้นได้รอดพ้นจากการทำลายของสงครามในครั้งนั้น จนมีผู้กล่าวว่า “เพชรบุรี คือ อยุธยาที่มีลมหายใจ”
 
นิทรรศการ “พิศเมืองเพชร : ผ่านสายตาสถาปัตย์ศิลปากร” จัดแสดงกระบวนการเรียนรู้ของคณาจารย์ และนักศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตร์ตลอดจนศิลปิน นักออกแบบ จากมหาวิยาลัยศิลปากร ที่ศึกษาผ่านงานต้นแบบชั้นครูของเมืองเพชรด้วยกระบวนการต่างๆผ่านผลงานภาพถ่ายวิถีชีวิตและวัฒนธรรม เก็บรายละเอียดความงามของสถาปัตยกรรมด้วยการเขียนแบบ และหุ่นจำลองขนาดใหญ่ที่เก็บผลงานเชิงอนุรักษ์แบบ Vernadoc หรือลายจิตกรรมฝาผนังของวัดในเมืองเพชร และนำมาประยุกต์เป็นศิลปะสร้างสรรค์จากกลุ่มแรงบันดาลไทย ผลงานคุณกรกต อารมณ์ดีที่ใช้วัสดุท้องถิ่นกับเทคนิคว่าวในการผูกขึ้นโครง หรือการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มเด็กและเยาวชนลูกหลานเมืองเพชร “กลุ่มลูกหว้า” ในการตัดกระดาษเป็นมโหตร 
 
 
กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ “พิศเมืองเพชร : ผ่านสายตาสถาปัตย์ศิลปากร” ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 
วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ เวลา 13.00-17.00 น. ละเลงศิลป์ให้มีศิลป์ กิจกรรมการเขียนสีน้ำ โดยกลุ่มอาจารย์รุ่นใหม่และนักศึกษาสถาปัตย์ ศิลปากร 
 
วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ เวลา 10.00 - 14.00 น. ผูกไผ่ให้เป็นศิลป์ กิจกรรมสอนการมัดขึ้นโครงรูปร่าง รูปทรงและทำหุ่นจำลองด้วยวิธีการมัดผูกจากภูมิปัญญาเงื่อนว่าวไทย โดยคุณกรกต อารมย์ดี ทีมงาน และนักศึกษาสถาปัตย์ ศิลปากร
 
วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม เวลา 13.00-17.00 น. และกิจกรรมเผยแพร่วิธีทำพวงมโหตรแบบพื้นบ้าน โดยกลุ่มเด็กและเยาวชนลูกหลานคนเมืองเพชร ณ นิทรรศการหลักชั้น 7 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
 
 
** ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
** กรุณาสำรองที่นั่ง เนื่องจากที่นั่งมีจำนวนจำกัด
 
กิจกรรมการศึกษาดำเนินงานโดย กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ ฝ่ายนิทรรศการ 
ร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปกร
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งโดยส่ง ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ชื่อกิจกรรมและจำนวนผู้ที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมมาที่ ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-214-6630-8 ต่อ 533 Email : exh_activity@bacc.or.th
 

ห้องภาพ

img1img2img3img4img5img6img7img8img9img10img11img12img13img14img15img16img17img18img19img20img21img22img23img24img25

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร