Loading

archive

นิทรรศการ ในฝัน

วันที่ : 02 มีนาคม 2559 - 27 มีนาคม 2559
สถานที่: People's Gallery P3, ชั้น 2

โดย ศุภมาส ทวีโชติภัทร์ 
เปิดนิทรรศการ วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2559 เวลา 18.00 น.


ในฝัน
บางครั้งความฝันแลดูเหมือนต้องมนต์
บางครั้งความจริงดูเหมือนไม่มี
สิ่งที่เห็นเสมือนเป็นแค่ภาพลวงตา
เมื่อจริงที่อยู่ตรงหน้าเป็นแค่การลวงหลอก
นิทานเก่าๆ เล่าไว้แค่คติ
แต่ชีวิตจริง บางครั้งช่างน่ากลัว ลึกลับ
จนบางครั้งแลดูเหมือนฝันต้องมนต์ จงอย่าตัดสินมันแค่ภายนอก
และจงอย่าเชื่อว่ามันเป็นเพียงแค่นิทาน 
 
แรงบันดาลใจในการทำงานชุดนี้ออกมาในลักษณะ รูปแบบของสัญลักษณ์ จากเรื่องราวต่างๆ ในสังคมที่เกิดขึ้น ถ่ายทอดงานในแบบแฟนตาซีและเหนือจริง ความฝันคือการเชื่อมโยงความรู้สึกสัมผัสและประสบการณ์ทางการเห็นให้สอดคล้องกับความคิด เชื่อมโยงให้เป็นเรื่องใหม่ มีความแตกต่างทั้งรูปลักษณ์ ความคิด และการดำรงชีวิต ล้วนแล้วแต่มีเรื่องราวที่น่าค้นหา จดจำและอยากลืม รวมถึงอารมณ์ การแสดงออก การประชดประชันและเสียดสี รูปธรรมและนามธรรม เสมือนจริงหรือเหนือจริง ตามจินตนาการของผู้วาด และความบางสิ่งบางที่ฝั่งรากลึกในจิตใจ

ห้องภาพ

NO GALLERY

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร