Loading

meeting & seminars
archive

ART FORUM # 1 ทางเลือกทางรอดทางรุ่งของวงการศิลปะไทย "จริยธรรม...หายไปไหน?"

วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2559
สถานที่: ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

โดย ฮอฟอาร์ต ร่วมกับหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และคอลัมน์จุดประกายหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
เวลา 15.00 - 18.00 น.


เวทีวิพากษ์สไตล์อาร์ตฟอรั่มโดยฮอฟอาร์ตร่วมกับหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครและคอลัมน์จุดประกายหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจขอเชิญผู้สนใจร่วมรับฟังความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของวงการศิลปะไทยและแสดงความคิดเห็นเพื่อก่อให้เกิดสานึกแห่งปัญญาชนร่วมกัน

โดยมีผู้ดำเนินรายการคือ
1. รศ.สุธี คุณาวิชยานนท์ นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านวงการศิลปะร่วมสมัยไทยจากมหาวิทยาลัยศิลปากร
2. วิฑิตนันท์ โรจนพานิช นักสร้างแรงบันดาลใจคนไทยผู้พิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์คนแรกและผู้จับตามองความเคลื่อนไหวในวงการศิลปะไทยมานาน
 
ส่วนทางด้านวิทยากรล้วนมาจากตัวแทนในทุกมิติของวงการเช่น
1. ภาคศิลปินโดย ศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี จิตรกรผู้ยึดมั่นถือมั่นในจริยธรรมของตน “เรื่องของงานตัวเองผู้ช่วยอื่นทำแทนไม่ได้” 
2. ภาคภัณฑารักษ์โดย อภิศักดิ์ สนจด ผู้สร้างสรรค์และจัดการงานนิทรรศการที่มีชื่อเสียงระดับท้องถิ่นและนานาชาติ “จริยธรรมจำเป็นแค่ไหนกับการจัดการศิลปะและศิลปิน” 
3. ภาควิชาการโดย อ.อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร “ขอบเขตแค่ไหนสาหรับพื้นที่ของจริยธรรมในงานจิตรกรรม” 
4. ภาคผู้ประกอบการโดย จารุต วงศ์คำจันทรา ผู้อำนวยการและผู้ก่อตั้งศูนย์ศิลปะฮอฟอาร์ทแลผู้จุดประกายกระแสความเคลื่อนไหวของกลุ่มแกลเลอรี่ทางเลือกยุคแรก “คุณค่าและคุณธรรมต้องมาก่อนมูลค่า” 
5. ภาคนักสะสมโดย ฉัตรวิชัย พรหมทัตตเวที กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิ / กรรมการบริหารหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครและนักสะสมผู้ไม่ตามกระแสธุรกิจลวงตา “สะสมเพราะชอบผลงานและวินัยของความเป็นศิลปิน” 
6. ภาคสื่อมวลชนโดย ประธาน ธีระธาดา บรรณาธิการนิตยสาร ART4D “จริยธรรมของสื่อที่มีต่อวงการศิลปะ” 
 
กิจกรรมครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 15.00 - 18.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียมชั้น 5 หอศิลปกรุงเทพฯ

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร 089 926 2196 

ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร