Loading

Meeting & Seminars
archive

International Open Data Day

วันที่ : 04 มีนาคม 2559 - 05 มีนาคม 2559
สถานที่: ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

เวลา 10.00 - 16.00 น.


International Open Data Day คือวันที่กลุ่มชุมชนที่สนใจเรื่องระบบข้อมูลแบบเปิด (Open Data) ทั่วโลก ร่วมกันจัดกิจกรรมเช่น การพัฒนาแอพลิเคชั่น การเปิดข้อมูลสู่สาธารณะ การทำข้อมูลให้เข้าใจง่ายโดยใช้วิธี visualization หรือการทำ Infographic การใช้ข้อมูลแบบเปิดมาวิเคราะห์เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดนโยบายเปิดเผยข้อมูล (Open Data) ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเรื่อง ความโปร่งใส สุขภาพ การเกษตร เมือง การขนส่ง และการรับมือภัยพิบัติ เป็นต้น ในปี 2559 นี้ International Opendata Day ตรงกับวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม ได้มีการจัดกิจกรรมกว่า 80 เมืองทั่วโลก ในประเทศไทย สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.)​ มูลนิธิกองทุนไทย Barcamp Bangkok Blognone และ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อนวัตกรรมสังคม Change Fusion ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม International Opendata Day ที่กรุงเทพฯ
 
รูปแบบกิจกรรม
1. เวทีเสวนา Open Data เพื่อนำเสนอความคืบหน้าและความสำเร็จจาก data.go.th จากปีที่ผ่านมา
2. Barcamp Bangkok: OpenData  คือกิจกรรม "อสัมมนา" (unconference) โดยทั่วไปบาร์แคมป์เป็นการสนทนากันระหว่างผู้เข้าร่วมงานกันเอง โดยหัวใจสำคัญของงานคือ การรวบรวมคนที่ชื่นชอบในเทคโนโลยีมาเจอกันมีสถานที่ให้เสวนาแลกเปลี่ยนทัศนคติระหว่างกัน จากนั้นกิจกรรมต่างๆ จะดำเนินต่อไปเรื่อยๆ โดยไม่มีกฎเกณฑ์หรือกำหนดการใดๆ ที่ตายตัว โดยทั่วไปจะจัดให้ผู้ร่วมงานตั้งหัวข้อที่จะนำเสนอ และเกี่ยวข้องกับ Open Data จากนั้นเปิดโหวตว่ามีผู้ฟังหรือไม่ โดยจะมีช่วงเวลาให้นำเสนอเป็น 3 ห้องย่อย รอบละประมาณ 30 นาที
 
ข้อมูลเพิ่มเติมที่ 
 
กำหนดการงาน International Open Data Day 
วันที่ 5 มีนาคม 2559
 
10:00 - 10:30 ลงทะเบียน
10:30 - 10:45 กล่าวรายงานกิจกรรม International Open Data Day โดย
 ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
10:45 - 11:00 ประธานกล่าวต้อนรับและเปิดกิจกรรม International Open Data Day
โดย ดร.พันธ์ศักดิ์  ศิริรัชตพงษ์  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
11:00 - 12:00 เสวนา “การเปิดเผยข้อมูล : พลังขับเคลื่อนรัฐบาลโปร่งใส”ผู้ร่วมเสวนา
 
1. รศ.ดร.ต่อตระกูล ยมนาค ประธานคณะอนุกรรมการ 
 ต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ
2. รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ประธานกรรมการบริหาร สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
 
3. คุณชุณหจิต สังข์ใหม่ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
4. ตัวแทนจาก บ. NetApp
ดำเนินรายการโดย นายไกลก้อง ไวทยการ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเพื่อนวัตกรรมสังคม สถาบัน Change Fusion
12:00 - 13:00 พักกลางวัน (ตามอัธยาศัย)
13:00 - 18:00 Barcamp Bangkok: OpenData จัดเป็น 4 ห้องย่อย อย่างน้อย 20 หัวข้อการนำเสนอ 

ห้องภาพ

NO GALLERY

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

www.weipinxgt.com www.hdf598.com www.rzkfqcg.com www.ywd100.com www.gzunitrade.com www.5aziyuan.com www.alsclean.com www.ynzsgc.com www.sdldtg.com www.i-sarima.com www.aijianbing.com www.xushiweigou.com www.haoyulongsp.com www.binqimotor.com www.kenminamipainting.com www.erli30.com www.cdhg88.com www.horse-home.com www.myjxzp.com www.dgselling.com www.chenlongjiancai.com www.zhongkuanwuliu.com www.huameide-sz.com www.shouxitongban.com www.scgcjx0207.com www.qdshengqian.com www.3w800.com www.kl-ad.com www.imshenghuo.com www.xxanlhw.com www.hfkaibo.com www.wlwservice.com www.jxguanghua.com www.zkld2009.com www.duanem.com www.hzwjzs.com www.chdlav.com www.lyxszl.com www.xinlaihuijiaju.com www.hrwholecare.com www.yingyang168.com www.honeywell-lk.com www.yushusanjiangyuanbao.com www.kangningyiyuan.com www.xzkjsxx.com www.jztushuguan.com www.gksswh.com www.jakjxx.com www.yyxlzw.com www.dwdzxx.com www.shszjzx.com www.skf-nsk-fag-ntn.com www.shanghailvhua.com www.yomandoors.com www.wenchengvote.com www.cn-sportsprotectors.com www.fuyixuantc.com www.jiayongdiant.com www.reshousuoj.com www.wuxitianzhile.com www.lsallx.com www.ravor-system.com www.jhbrq.com www.mirrvoll.com www.likekiwi.com www.hbclzqcj.com www.cqqfbxgm.com www.nmgdwjlw.com www.zmdjtzfw.com www.xunchengchaju.com www.gssx-pxgl.com www.sha-jing.com www.zysjmbj.com www.131701.com www.tlyhyy.com www.hbfbfz.com www.hljpadm.com www.fenxiangzhuan005.com www.jv001.com www.ruiyucnc.com www.zhuochenglaser.com www.zhaoshudeng.com www.facebook-france.com www.yuxianchu.com www.139yes.com www.lazonaentertainment.com www.eastofedens.com www.latelier-gourmet.com www.kaisyomaru.com www.tenglonghb.com www.bdsmfreevids.com www.gzshbzw.com www.ymgb0991.com www.setonohanayome.com www.attachmentmoms.com www.njmzyjg.com www.hi4r.com www.exotic-nails.com www.ef25.com www.lslcxx.com