Loading

Cinemas
archive

เทศกาลภาพยนตร์คัดสรร Cinema Diverse: Director's Choice 2016 The Female Perspective

วันที่ : 21 พฤษภาคม 2559 - 19 พฤศจิกายน 2559
สถานที่: ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

เวลา 16.00 – 20.30 น.


วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2559
โสรยา นาคะสุวรรณ / The Pearl Button (ชิลี / 2015)
มีบทบรรยายภาษาไทยและอังกฤษ
 
วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2559
วรรณแวว และ แวววรรณ หงษ์วิวัฒน์ 
 
วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559
พิมพกา โตวิระ
Happy Hour (ญี่ปุ่น / 2015)
มีบทบรรยายภาษาไทยและอังกฤษ (317 นาที)
เริ่มจำหน่ายบัตรเวลา 11.00 น.
ภาพยนตร์เริ่มฉายเวลา 14.00 น.
 
วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559
อโนชา สุวิชากรพงศ์
The Autobiography of Nicolae Ceausescu (โรมาเนีย / 2010)
มีบทบรรยายภาษาไทยและอังกฤษ (180 นาที)
เริ่มจำหน่ายบัตรเวลา 13.00 น.
ภาพยนตร์เริ่มฉายเวลา 16.00 น.
 
เวลา 16.00 – 20.30 น.
ห้องออดิทอเรียม  ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
 
เทศกาลภาพยนตร์คัดสรรกลับมาอีกครั้งกับเทศกาลภาพยนตร์คัดสรร Cinema Diverse: Director's Choice 2016: The Female Perspective                 ร่วมชม 4 ภาพยนตร์นานาชาติที่คัดเลือกโดย 5 ผู้กำกับภาพยนตร์หญิงชาวไทย พร้อมพูดคุยภาษาภาพยนตร์กับผู้กำกับทั้ง 5 ภายหลังการฉาย
 
เทศกาลภาพยนตร์คัดสรร Cinema Diverse: Director's Choice 2016: The Female Perspective จะจัดขึ้นทั้งหมด 4 ครั้ง ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 โดยจัดขึ้นทุกสองเดือน แต่ละครั้งจะจัดฉายภาพยนตร์จากประเทศต่างๆ ทั่วโลก ที่มีความหลากหลายทั้งในด้านเนื้อหาและรูปแบบ คัดสรรโดยผู้กำกับภาพยนตร์หญิงชาวไทย เพื่อเปิดมุมมอง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ ประสบการณ์และทัศนคติต่าง ๆ ผ่านการชมภาพยนตร์และการพูดคุยหลังการฉายภาพยนตร์ระหว่างผู้กำกับภาพยนตร์กับผู้ชม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ต่อยอดความคิดและจินตนาการสร้างสรรค์ต่อไป   
 
ค่าสนับสนุนกิจกรรม ท่านละ 60 บาท (พร้อมรับสูจิบัตรฟรี)
ลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ของวันจัดกิจกรรม
 
*มีบทบรรยายภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
*ภาพยนตร์เริ่มฉายเวลา 17.00 น.
*การพูดคุยหลังภาพยนตร์จะมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วย
*กิจกรรมนี้เหมาะสมกับผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

 
เทศกาลภาพยนตร์คัดสรร Cinema Diverse: Director's Choice 2016 The Female Perspective 
โดยฝ่ายกิจกรรม หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
 
เทศกาลภาพยนตร์คัดสรร Cinema Diverse จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2555 ภายใต้พันธกิจของหอศิลปกรุงเทพฯ ในการรณรงค์ให้ชุมชนรู้รักศิลปะและเกิดการสนทนาแลกเปลี่ยนระหว่างศิลปินกับประชาชน ทั้งยังต้องการสร้างคุณค่าและแรงบันดาลใจด้านศิลปวัฒนธรรมแก่ชุมชน โดยโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้สังคมรู้รักศิลปะภาพยนตร์ในแง่มุมที่ภาพยนตร์เป็นส่วนหนึ่งของศิลปวัฒนธรรม กระตุ้นให้ผู้คนในสังคมเปิดรับความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมทั้งได้มีโอกาสรับชมภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาหลากหลาย และค่อนข้างหาชมได้ยากจากนานาประเทศทั่วโลก 
 
ทั้งนี้การฉายภาพยนตร์ภายใต้โครงการเทศกาลภาพยนตร์คัดสรรนั้น มีจุดมุ่งหมายอื่นนอกเหนือไปจากความบันเทิง โดยหวังว่าภาพยนตร์ที่จัดฉายจะให้ความรู้และแง่คิดแก่ผู้เข้าชมและเป็นอีกช่องทางการเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่าง โครงการเทศกาลภาพยนตร์คัดสรรเป็นโอกาสให้ผู้ที่สนใจภาพยนตร์ได้มีโอกาสพบปะพูดคุย ซักถามข้อสงสัย และแลกเปลี่ยนทัศนะมุมมองกับผู้สร้างงานภาพยนตร์และผู้ที่มีความรู้ด้านภาพยนตร์ เกิดการเชื่อมโยงระหว่างผู้สร้างสรรค์งานและผู้เสพงานศิลปะภาพยนตร์เพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์กันในเชิงของการเสพสื่อศิลปะอีกรูปแบบหนึ่งด้วย
 
สำหรับเทศกาลภาพยนตร์คัดสรร Cinema Diverse: Director's Choice 2016: The Female Perspective ฝ่ายกิจกรรม หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ได้เชิญ 5 ผู้กำกับภาพยนตร์หญิงชาวไทยมาร่วมคัดสรรภาพยนตร์ที่แต่ละท่านชื่นชอบ โดยคัดเลือกจากเรื่องราว เนื้อหา และแนวคิดของภาพยนตร์ที่มีความโดดเด่นน่าสนใจ
 
เทศกาลภาพยนตร์คัดสรร Cinema Diverse: Director's Choice 2016: The Female Perspective จะจัดขึ้นทั้งหมด 4 ครั้งตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 โดยจัดขึ้นทุกสองเดือน แต่ละครั้งจะจัดฉายภาพยนตร์จากต่างประเทศที่มีความหลากหลาย ทั้งในด้านเนื้อหาและรูปแบบ เพื่อเปิดมุมมอง ถ่ายทอดความรู้ วัฒนธรรม แนวคิด และทัศนคติต่าง ๆ นอกจากนี้การพูดคุยหลังการฉายภาพยนตร์จะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ระหว่างผู้กำกับภาพยนตร์และผู้ที่มีความรู้ด้านภาพยนตร์กับผู้ชม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ต่อยอดความคิดและจินตนาการสร้างสรรค์ให้แก่ผู้คนในสังคมต่อไป   
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02 214 6630-8 ต่อ 528 และอีเมล activity@bacc.or.th

ห้องภาพ

img1

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร