Loading

Meeting & Seminars
archive

Creative Industries East & West Go Sustainable Business Green Cycles Symposium

วันที่ : 11 พฤษภาคม 2559 - 12 พฤษภาคม 2559
สถานที่: ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

วันที่ 11 พ.ค. เวลา 16.00 - 18.00 น. / วันที่ 12 พ.ค. เวลา 10.00 - 19.00 น.


กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้า
ใช้ล่ามฉับพลันแปล อังกฤษ และ ไทย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
 
ในปีพ.ศ. 2559 นี้ งานสัมมนาอภิปรายแบบซิมโพเซียมบนหัวข้อ "กรีน ไซเคิล -ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์สิ่งทอ"ซึ่งเคยจัดขึ้นที่ฮัมบวร์ก จะถูกนำมาจัดให้มีขึ้นในกรุงเทพฯ เป็นครั้งแรก
 
งานสัมนาอภิปรายแบบซิมโพเซียมที่กรุงเทพฯ ในครั้งนี้เน้นถึงความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดระหว่างอุตสาหกรรมสร้างสรรค์กับทางเลือกของการสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนโดยจะสำรวจถึงการเชื่อมโยงศิลปะการออกแบบสร้างสรรค์, แนวคิด Ecology ในงานสิ่งทอ (คำนึงถึงการรักษานิเวศและการลดผลกระทบต่อนิเวศในทุกขั้นตอน)และการให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจบนแนวทางความยั่งยืน
 
แผนงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นมโนทัศน์ของบริษัทเอกชนโครงการของทางมหาวิทยาลัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรม โครงการของชุมชนรวมทั้งงานจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของชนเผ่าบนภูเขาและชนพื้นเมืองกลุ่มต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะได้รับการหยิบยกขึ้นมาอภิปรายแบบก้าวข้ามเขตแดนทางภูมิศาสตร์ถึงองค์ประกอบที่ซับซ้อนในการจัดการกับงานผลิตสิ่งทองานผลิตเสื้อผ้าและแฟชั่นซึ่งครอบคลุมระหว่างงานฝีมือกับอุตสาหกรรมเพื่อให้บรรลุถึงความยั่งยืนอย่างมั่นคงและไพศาลอีกทั้งยังจะได้นำแง่มุมเชิงนิเวศและข้อกำหนดต่างๆในการผลิตงานอย่างมีจริยธรรมมาอภิปรายอย่างกว้างขวางพร้อมกับข้ามไปถึงประเด็นวิสัยทัศน์การพัฒนากลยุทธ์ในการเชื่อมโยงงานออกแบบกับการผลิต เพื่อเพิ่มช่องทางธุรกิจ สร้างรายได้โดยในการอภิปรายภาคแรกจะพูดถึงเทคโนโลยีและการจัดการด้านวัสดุและเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มการอภิปรายภาคที่สองจะชวนให้หันไปมองธุรกิจทางเลือกที่มีอยู่ในภูมิภาคนั้นอันเป็นงานฝีมือของผู้คนในชุมชน การอภิปรายในภาคที่สาม ผู้ทำกรณีศึกษา 4 โครงการจากประเทศไทย เยอรมนี และเวียดนาม จะมานำเสนอรายงานและชี้แนะทางออกในการจัดการธุรกิจโมเดล CRS ซึ่งหมายถึงการดำเนินธุรกิจที่ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมนอกเหนือจากการแสวงหาผลกำไร ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญอีกหลายท่านรวมทั้งนักสร้างสรรค์มืออาชีพและผู้แทนจากบริษัทธุรกิจด้านสิ่งทอจากเยอรมนีและประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกันที่กรุงเทพฯ เพื่อแบ่งปันแนวคิด ประสบการณ์ และวิสัยทัศน์ของพวกตนทั้งในเรื่องของการออกแบบสร้างสรรค์และประเด็นความยั่งยืนในวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
 
กลุ่มเป้าหมายของ “กรีน ไซเคิล” คือ นักศึกษา ครูผู้สอน หรือผู้ให้ความรู้นักสร้างสรรค์มืออาชีพ ผู้สนใจและบุคคลทั่วไปหน่วยงานนี้มีบทบาทเป็นเวทีเพื่อการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนและสร้างเครือข่ายของบุคคล กลุ่ม หรือองค์กรที่สมัครใจทำกิจกรรมร่วมกัน
 
“กรีน ไซเคิล” เป็นงานกิจกรรมแบบเปิด ซึ่งจัดขึ้นโดยโครงการ "IKAT/eCUT - สิ่งทอจากการผสมผสานประเพณี เทคโนโลยี ศิลปะและการออกแบบ” ในความดูแลของสถาบันเกอเธ่แห่งภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ประจำปี 2558/2559 โดยโครงการนี้มุ่งสำรวจบทบาทและหน้าที่ของสิ่งทอตามขนบดั้งเดิมและสิ่งทอแห่งอนาคต
 
ข้อมูลเพิ่มเติม:
เว็บไซต์: www.goethe.de/thailand
 
ติดต่อสอบถาม:
แผนกวัฒนธรรม สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย 
อีเมล: programm@bangkok.goethe.org
โทร: +66 2 108 8231/2
 

ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร