Loading

archive

นิทรรศการ “ตึก”

วันที่ : 01 กันยายน 2559 - 27 กันยายน 2559
สถานที่: People's Gallery P3, ชั้น 2

โดย ไตรรัตน์ ศรีบุรินทร์
พิธีเปิด วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2559 เวลา 18.00 น.


ปัจจุบันการที่มีผู้คนอพยพเข้ามาในสังคมเมืองมากๆ ก่อให้เกิดปัญหาหลายอย่าง โดยเฉพาะปัญหาที่อยู่อาศัยไม่เพียงพอต่อความต้องการ การจัดการเรื่องพื้นที่จึงเกิดขึ้น กลายเป็นการสร้างที่อยู่อาศัย “บ้าน” ที่มีรูปแบบเป็นลักษณะ “ตึก” เพื่อให้คุ้มค่าและเพียงพอต่อจำนวนประชากรที่นับวันมีแต่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ผู้คนเหล่านี้ต้องเข้ามาอาศัยอยู่ใน “บ้าน” หรือ “ตึก” ซึ่งมีพื้นที่เพียงแค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆ ที่อยู่อาศัยที่เรียกว่า “บ้าน” สถานที่ที่รวมทุกอย่างของวิถีชีวิตไว้ กลับกลายเป็นแค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆ ที่มีพื้นที่อันจำกัดที่ต้องรวบรวมทุกอย่างของวิถีชีวิตไว้


ห้องภาพ

NO GALLERY

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร