Loading

Performances
archive

Sleep

วันที่ : 16 กันยายน 2559
สถานที่: โถง ชั้น L, ชั้น 1 และลานด้านหน้า

โดย Anna Fafaliou
เวลา 12.00 - 18.00 น.


ท่าเต้น ของการนอนหลับ
 
หนึ่งในสามของชีวิตของเรานั้นจะใช้เวลาในการนอนหลับ เป็นปรากฏการณ์ที่มหัศจรรย์และมักจะถูกละเลย ไม่จำเป็นต้องใช้เวลาหรือทักษะมากนักที่จะนอนหลับและมันก็สังเกตุง่ายมากตามสัญชาตญาณโดยไม่ต้องตั้งสติ ดังนั้นการนอนหลับของแต่ละบุคคนนั้นจะแตกต่างกันตามสถานการณ์นั้นๆ ไปอย่างเห็นได้ชัด
 
ทุกคนมีจังหวะเป็นของตนเองและมีทำนองของตัวเอง ซึ่งเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อมโดยรอบ และสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ควรศึกษา
 
“Sleeping is no mean art: for its sake one must stay awake all day.”
" การนอนไม่เป็นศิลป: เพื่อคนที่ตื่นไปวันวัน"
Friedrich Nietzsche
 
ดังนั้นการนอนหลับที่มีผลต่อพฤติกรรมของเรา มีผลต่อเนื่องกับความทรงจำของเราและสร้างความสัมพันธ์ต่อกันและกัน เกิดอะไรขึ้นกับร่างกายในระหว่างที่เรากำลังนอนหลับ
 
การนอนหลับนั้นทำให้เกิดความฝัน, ความอึดอัดกักกั้นลึกๆภายใน, สัมผัสอย่างใกล้ชิดและเป็นช่วงที่เราพบตัวเอง ที่เปราะบางที่สุด
 
ผู้ชมจะเดินผ่านการอิมโพรไวซ์ของท่าเต้นของการนอนหลับของนักแสดง ผู้แสดงจะเริ่มจากตำแหน่งท่าที่อยู่นิ่งและค่อยๆ เคลื่อนไหว, นักแสดงนั้นจะเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อย เพื่อแสดงออก กับการเกี่ยว เนื่องกันกับของร่างกายมนุษย์ในพื้นที่ของแกเลอรี่ ลมหายใจที่ละเอียดอ่อน, อบอุ่น, ใกล้ชิด, ปลดปล่อยของร่างกาย, นอนลงบนพื้นผิวที่แข็งของคอนกรีตของแกเลอรี่, จะเริ่มบทสนทนากับสถาปัตยกรรมโดยรอบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/events/1134238833336661/

ห้องภาพ

NO GALLERY

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร