Loading
 
Family & Children Programs
archive

กิจกรรมนิทานคุณหนูและศิลปะประดิษฐ์ เรื่อง สามมื้อต่อวัน

วันที่ : 08 ตุลาคม 2559
สถานที่: ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

โดย กลุ่มนิทานกระดานหก
เวลา 14.00 - 16.00 น. 


ในอดีตกาลนานมาแล้ว สัตว์ทั้งหลายอาศัยอยู่บนสวรรค์ เพื่อรับใช้พญาแถน เทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ มีแต่มนุษย์เท่านั้นที่อาศัยอยู่ด้วยความยากลำบาก กว่าจะได้กินอาหารสักมื้อ บางครั้งต้องทำงานอย่างหนักเพื่อหาอาหารถึงสี่วัน ห้าวัน พญาแถนสงสารมนุษย์ จึงให้ควายเป็นผู้ส่งข่าวให้มนุษย์ทราบว่า ต่อไปนี้มนุษย์จะสามารถกินอาหารได้สามวันต่อหนึ่งมื้อ แต่ด้วยความที่ควายนั้นเป็นสัตว์ที่ขี้ลืม สาส์นจากพญาแถนจึงบิดเบือนไป เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป สามารถติดตามชมการแสดงครั้งนี้ได้ตามวัน และเวลาดังกล่าว
 
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม ไม่ต้องสำรองที่นั่ง 
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานเวลา 13.00 น. การแสดงเริ่มเวลา 14.00 น. ตรง
เหมาะสำหรับเด็กอายุ 3-15 ปี
 
สร้างสรรค์กิจกรรมโดย ห้องสมุดศิลปะ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 214 6630-8 ต่อ 126, 127

ห้องภาพ

NO GALLERY

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร