Loading

main exhibition 789
archive

EARLY YEARS PROJECT และ Y.A.N (Young Artist Network) Incubating Projectsfor Young Artists

วันที่ : 08 พฤศจิกายน 2559 - 08 มกราคม 2560
สถานที่:

ดำเนินงานโดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร


EARLY YEARS PROJECT และ Y.A.N (Young Artist Network)
Incubating Projects for Young Artists
 
โครงการสนับสนุนผลงานของศิลปินรุ่นใหม่
ดำเนินงานโดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
 
ประกาศรับผลงานศิลปะ
 
ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครขอประชาสัมพันธ์เพื่อเปิดรับสมัครผลงานศิลปินรุ่นใหม่จากโครงการ Early Years Project ซึ่งเป็นโครงการสนับสนุนและกระตุ้นการทำงานของศิลปินให้มีการสร้างสรรค์ผลงาน การจัดแสดงผลงาน พัฒนาผลงานของศิลปินในช่วงเริ่มต้นให้เคลื่อนตัวตามเส้นทางสาขาอาชีพ ในปีนี้จะเป็นการเปิดรับสมัครผลงานของศิลปินเข้าร่วมโครงการเพื่อคัดเลือก โดยผู้สมัครจะต้องส่ง ภายในวันที่ 8 มกราคม 2560 โดย 12 ผลงานจะถูกเชิญให้เข้าร่วมโครงการระหว่าง วันที่ 18 มกราคม ถึง 26 มีนาคม 2560 เพื่อนำมาจัดแสดงบนพื้นที่ชั้น 7 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร รวมถึงศิลปินผู้เข้าร่วมจะต้องนำเสนอกระบวนการสร้างสรรค์และเข้าร่วมโครงการ Y.A.N (Young Artist Network) ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมปฏิบัติการและสัมมนา เพื่อบ่มเพาะความรู้และทักษะเฉพาะสำหรับศิลปินรุ่นใหม่ในช่วงเวลาดังกล่าวในกระบวนการท้ายสุดของโครงการจะเป็นการคัดเลือกผลงานดีเด่น เพื่อรับทุนสนับสนุนการเดินทางของศิลปิน (Mobility Funding) 1 ทุนรางวัล และทุนในการเป็นศิลปินพำนัก (Artist Residency) 1 ทุนรางวัล
 
สำหรับรายละเอียดโครงการและการสมัคร กรุณาโหลดเอกสารประกอบการสมัคร

Application Guideline (คลิกที่นี่)
 
ติดต่อและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
Tel: 02 214 6630 ต่อ 531
 
--
 
About Early Years Project
 
โครงการสนับสนุนศิลปินในการทำงานระยะเริ่มต้นในรูปแบบการคัดเลือกผลงานจากสาธารณะชนเพื่อเข้าร่วมโครงการ มีจุดประสงค์เพื่อผลักดันศิลปินรุ่นใหม่ในการเคลื่อนตัวบนเส้นทางการทำงานศิลปะทั้งในไทยและต่างประเทศโดยโครงการนี้มีขอบเขตระยะยาวเพื่อสร้างฐานสนับสนุนศิลปิน 1 รุ่นในช่วงเวลาหนึ่ง และเป็นการสร้างพันธกิจเพื่อเปิดโอกาสให้ศิลปินจากหลากหลายพื้นที่และความต้องการได้มีเครื่องมือทางความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่สามารถประยุกต์ใช้ในการเติบโตตามเส้นทางอาชีพของตน โครงการนี้มุ่งเน้นไปที่ปัจจัยสำคัญ เช่น โอกาสในการสร้างสรรค์ผลงาน การจัดแสดงผลงาน การมีประสบการณ์แลกเปลี่ยน รวมถึงการพัฒนาวิธีการทำงานอย่างเป็นมืออาชีพ และสร้างทัศนคติทางศิลปะในความหมายที่เป็นของยุคสมัยซึ่งเป็นการทำงานควบคู่ภายในโครงการในการศึกษาผลงานของศิลปินที่จะถูกนำมาอธิบายด้วยเครื่องมือวัดและแนวคิดที่ทบทวนการนิยามความหมายและคุณค่าทางศิลปะ การเข้าถึงและการมีส่วนร่วมของสาธารณชน เพื่อเปิดไปสู่ปฏิบัติการทางศิลปะที่เป็นวิวัฒนาการ
 
 
About Y.A.N (Young Artist Network by BACC)
 
Young Artist Network หรือ Y.A.N คือโครงการทดลองในการสนับสนุนผลงานและการทำงานของศิลปินรุ่นใหม่โดยมีจุดประสงค์ ในการกระตุ้นให้เกิดความเคลื่อนไหวทางศิลปะสำหรับศิลปินรุ่นเยาว์ที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นของการทำงานสร้างสรรค์ จุดประสงค์ของ Y.A.N คือการเป็นฐานรองรับโครงการย่อยหลากโครงการดำเนินงานในโครงสร้าง การสนับสนุนที่ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและสังคม ด้วยการสร้างพันธกิจรูปแบบเครือข่ายในการกระจายฐานความรู้ ภายใต้ร่มความคิดและวิธีการที่หลากหลาย โดยทั้งนี้เพื่อให้เกิดการสนับสนุนผลงานของศิลปินรุ่นเยาว์ ในการส่งเสริมความคิดวิเคราะห์ การพัฒนาทักษะในความเป็นมืออาชีพ การสร้างโอกาสในการเคลื่อนตัวเชิงเครือข่ายในทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ รวมถึงการขับเคลื่อนให้เกิดการสร้างสรรค์งานศิลปะ อย่างต่อเนื่องของศิลปินในช่วงเริ่มต้น
-
 

ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร