Loading

main exhibition 789
archive

แอร์วิน วูร์ม : ปรัชญา ประ-ติ-บัติ

วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2559 - 26 กุมภาพันธ์ 2560
สถานที่: ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9
จัดโดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
ผู้สนับสนุนหลัก: บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
ผู้สนับสนุนโครงการ: บริษัท แอนทาลิส (ประเทศไทย) จำกัด
เปิดงานวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 18:30 น.

ด้วยบรรยากาศแห่งความไม่แน่นอนทางสังคมและการเมืองในปัจจุบัน ได้สร้างหมุดหมายของภาวะแห่งการเปลี่ยนผ่านที่ไม่เพียงแค่เชื่อมไปกับปรากฏการณ์ที่เคลื่อนตัวในระดับภูมิภาค หากยังรวมถึงพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลก ตรงจุดนี้ได้ตั้งคำถามต่อความหมายในความคิด การปฏิบัติ รวมถึงกระบวนทัศน์ที่ดำรงอยู่ ไม่ว่าจะเป็นจากฝั่งอนุรักษ์นิยมกระแสใหม่ จนถึงวิวัฒนาการความเคลื่อนไหวของหัวก้าวหน้า กระแสเหล่านี้ได้สร้างบริบทให้นิทรรศการ นำเสนอการก้าวข้ามพรมแดนแห่งตัวตนเพื่อทำความเข้าใจประเด็นทางสังคมที่อยู่เบื้องหน้า ด้วยคำสำคัญเช่น อารมณ์ขัน การสำคัญตน ความย้อนแยง และความเป็นสาธารณะ กระทั่งอาการปากว่าตาขยิบ เป็นส่วนหนึ่งในหลากหลายวิธีการ แฝงอยู่ในศิลปะเพื่อกระตุ้นให้ผู้ชมได้มองเห็นสิ่งที่ยึดถือในตัวตนและปฏิกิริยาของเขาที่มีต่อสังคมรอบข้าง ในผลงานประติมากรรมเชิงปฏิบัติของศิลปินระดับโลก แอร์วิน วูร์ม นำเสนอปรัชญาอันลึกซึ้งด้วยวิถีแบบสันทนาการ มีศูนย์กลางอยู่ที่ผู้ชมให้ได้สำรวจตัวตนด้วยความสนุกสนานและน่าขบขัน และในขณะเดียวกันสร้างกระบวนการสะท้อนกลับให้ได้วิเคราะห์และวิพากษ์ตนได้อย่างเคร่งเครียด จุดประสงค์ของนิทรรศการคือการนำเสนอผลงานศิลปะและศิลปินคนสำคัญผู้มีประวัติศาสตร์การทำงานในการสำรวจความเป็นไปได้ทางศิลปะบนระนาบอันหลากหลายทางความคิดทั้งในตัวตนและสภาวะความจริงในสังคมร่วมสมัย

ศิลปิน
แอร์วิน วูร์ม
 
ภัณฑารักษ์ 
พิชญา ศุภวานิช
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
939 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02 214 6630 – 8


ห้องภาพ

img1img2img3img4img5img6img7img8img9img10img11img12img13img14img15img16img17img18img19img20img21img22img23

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร