Loading

archive

สัญลักษณ์เปรียบเทียบ

วันที่ : 01 กุมภาพันธ์ 2560 - 26 กุมภาพันธ์ 2560
สถานที่: People's Gallery P3, ชั้น 2

โดย รัฐ พานิชเจริญผล


ความสนใจกับความรู้สึกลังเลสงสัยในสิ่งต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับ การดำรงอยู่และ การเปลี่ยนแปลงในชีวิต ได้สร้างคำถามที่ไม่สามารถหาคำตอบที่แน่ชัด หรืออาจไม่มีคำตอบอยู่ในคำถามนั้นก็ได้ หรือเพราะอาศัยความเคยชินปิดบัง ทำให้มองข้ามสิ่งต่างๆเหล่านั้นไปอย่างไม่รับรู้ บางทีการปล่อยให้คำถามที่ไหลผ่านเข้ามาในความคิดได้ผ่านเลยไปโดยที่เราไม่รู้ถึงเหตุผลบางอย่างที่แสดงความสัมพันธ์ในความหมาย การแสดงออกและการรับรู้ร่วมกัน อาจเป็นความชัดเจนในความรู้สึกที่ไม่ต้องการคำตอบ
 


ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร