Loading

Lectures
archive

Critic Talk

วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2560
สถานที่: ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9

เวลา 15.30-17.30 น. 


EXHIBITION EDUCATION AND ACTIVITY : 
กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ “แอร์วิน วูร์ม ปรัชญา ประ-ติ-บัติ” 
 
ชื่อกิจกรรม : Critic Talk 
วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 15.30-17.30 น. 
 
ณ ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
 
ด้วยบรรยากาศแห่งความไม่แน่นอนทางสังคมและการเมืองในปัจจุบัน ได้สร้างหมุดหมายของภาวะแห่งการเปลี่ยนผ่านที่ไม่เพียงแค่เชื่อมไปกับปรากฏการณ์ที่เคลื่อนตัวในระดับภูมิภาค หากยังรวมถึงพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลก ตรงจุดนี้ได้ตั้งคำถามต่อความหมายในความคิด การปฏิบัติ รวมถึงกระบวนทัศน์ที่ดำรงอยู่ ไม่ว่าจะเป็นจากฝั่งอนุรักษ์นิยมกระแสใหม่ จนถึงวิวัฒนาการความเคลื่อนไหวของหัวก้าวหน้า กระแสเหล่านี้ได้สร้างบริบทให้นิทรรศการ นำเสนอการก้าวข้ามพรมแดนแห่งตัวตนเพื่อทำความเข้าใจประเด็นทางสังคมที่อยู่เบื้องหน้า ด้วยคำสำคัญเช่น อารมณ์ขัน การสำคัญตน ความย้อนแยง และความเป็นสาธารณะ กระทั่งอาการปากว่าตาขยิบ เป็นส่วนหนึ่งในหลากหลายวิธีการ แฝงอยู่ในศิลปะเพื่อกระตุ้นให้ผู้ชมได้มองเห็นสิ่งที่ยึดถือในตัวตนและปฏิกิริยาของเขาที่มีต่อสังคมรอบข้าง 
 
กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ แอร์วิน วูร์ม ปรัชญา ประ-ติ-บัติ ขอเชิญทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Critic Talk วิทยากรรับเชิญ ธเนศ วงศ์ยานนาวา และปราบดา หยุ่น ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15.30-17.30 น. ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ติดต่อสำรองที่นั่งโดยแจ้งชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์หรืออีเมลล์ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ฝ่ายการศึกษา 02-214-6630 ต่อ 519 หรือ exh_activity@bacc.or.th
 
** ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
** กรุณาสำรองที่นั่ง
 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งได้ที่ ฝ่ายการศึกษา หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ 02-214-6630-8 ต่อ 519 Email : exh_activity@bacc.or.th
 

ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร