Loading

archive

นิทรรศการ ความชอบที่แตกต่าง

วันที่ : 30 มีนาคม 2560 - 30 เมษายน 2560
สถานที่: People's Gallery P1-P2, ชั้น 2

โดย รติ วชิรอนันต์ และ เสาวลักษณ์ ฤทธิพันธ์
พิธีเปิดนิทรรศการในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 18.00 น.


ความชอบที่แตกต่าง เกิดขึ้นในเฉพาะตัวของแต่ละบุคคลที่มีความชื่นชอบที่ไม่เหมือนกัน แต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้ ซึ่งเหมือนการแลกเปลี่ยนความคิด ความชอบซึ่งกันและกัน สิ่งที่แต่ละคนสนใจในชีวิตประจำวันของตนเอง ของแต่ละบุคคล มักมีสิ่งที่น่าสนใจเสมอเพราะอยู่ภายในไม่ว่าจะเป็นผู้หญิง ที่รักสวยรักงาม มีความนุ่มนวล ละเอียดอ่อน หรือผู้ชายที่มีความแข็งแกร่ง ชื่นชอบกีฬา และความสนุกสนาน ล้วนแต่แสดงถึงตัวตนได้อย่างชัดเจน ทำให้ศิลปินทั้งสอง นำความชอบที่แตกต่างกันนั้น มาเรียนรู้และอยู่ร่วมกัน จึงเป็นผลงานสร้างสรรค์ในนิทรรศการในครั้งนี้
 

ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร