Loading

archive

นิทรรศการ 100 MASKS

วันที่ : 04 พฤษภาคม 2560 - 28 พฤษภาคม 2560
สถานที่: People's Gallery P3, ชั้น 2

โดย โอภาส โชติพันธวานนท์
พิธีเปิดนิทรรศการในวันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2560 เวลา 18.00 น.


ที่มาของการทำงานชุด 100 หน้ากากนี้มาจากความต้องการที่จะสะท้อนเรื่องราวของผู้คนในสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งในปัจจุบันกำลังเป็นที่นิยมอย่างยิ่งเพราะความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี่ ทำให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกันของผู้คนทั่วโลกเป็นไปด้วยความ สะดวก รวดเร็ว แค่เพียงปลายนิ้วสัมผัส ทุกคนสามารถสร้างสื่อได้ด้วยตัวเอง ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆที่มีอยู่มากมายเช่น  Facebook โดยการสร้างโปรไฟล์ของตนให้เป็นที่น่าสนใจของผู้คนบางคนใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารเรื่องต่างๆพูดคุยกับ เพื่อนฝูง ขายของ บางคนใช้เป็นที่ระบายอารมณ์ หรือแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดต่างๆ บางคนเลือกที่จะแสดงตัวตนอย่างชัดเจน บางคนเลือกที่จะเก็บงำบางสิ่งไว้ภายใน บางคนซ่อนใบหน้าที่แท้จริงไว้ภายหลังหน้ากากแห่งรอยยิ้ม ภาพที่เราเห็นปรากฏอยู่ บน โลกออนไลน์ จึงเปรียบเสมือนภาพของการสวมหน้ากาก ที่ซ่อนตัวตนที่แท้จริงของผู้นั้นก็ได้


ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร