Loading

ตามที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ได้ประกาศเปิดรับพิจารณาผลงานศิลปะเพื่อจัดแสดงในโครงการพีเพิ่ลส์ แกลเลอรี่ (People’s Gallery) ประจำปี 2561 ไปแล้วนั้น บัดนี้คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผลงานเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีนิทรรศการและศิลปินที่ได้ผ่านการพิจารณาทั้งสิ้น 32 นิทรรศการตามรายละเอียดต่อไปนี้  
 
1. นิทรรศการ สาระจิต โดย เกรียงไกร แสงทอง,สิทธิพนธ์ เลาะไชยสงค์
2. นิทรรศการ เกิด-ดับ โดย พัชราภรณ์ ใบโพธิ์สุวรรณ
3. นิทรรศการ บทสนทนาในความเงียบ โดย วัชรพงษ์ คณะครุฑ
4. นิทรรศการ ชีวิต-เรียนรู้ โดย ชิตพล รักษสุธากาญจน์
5. นิทรรศการ ชีวิต-ทับซ้อน โดย จักรพงษ์ เทพเกาะ
6. นิทรรศการ อาณาจักร คน สัตว์ โดย ลลินธร เพ็ญเจริญ
7. นิทรรศการ Local Sound โดย สุรสิทธิ์ มั่นคง,สิทธิกร ขาวสะอาด
8. นิทรรศการ โลกวัยเด็กในวันผู้ใหญ่ โดย ณรงศ์ยศ ทองอยู่
9. นิทรรศการ เสมอ สมง สมอง โดย ไกรวิทย์ โพธิกุล
10. นิทรรศการ สภาวะของความทุกข์ โดย สุนันทา ผาสมวงค์
11. นิทรรศการ ของ(ใน)บ้าน..บ้าน โดย ละมุนละไม คราฟท์สตูดิโอ
12. นิทรรศการ วรรณยุกต์ โดย ภูเบง ภูเกษม
13. นิทรรศการ ห้วงหนึ่งของความทรงจำ โดย รัตนา สาลี
14. นิทรรศการ A million ways to build my home โดย วรัญญู ช่างประดิษฐ์
15. นิทรรศการ คู่-สมดุล โดย สิตา อินใหญ่
16. นิทรรศการ กิเลสที่ถูกครอบงำภายในของมนุษย์ โดย ปัญญา บัวสุดตา
17. นิทรรศการ อย่างผู้หญิง โดย ปัญจรัตน์ พลพลึก
18. นิทรรศการ จิต ใต้ สำนึก โดย อเดียนา บีฮิง, กามีละ อิละละ, นูรุลฟิรดาวส์ ดิง
19. นิทรรศการ ใจ โดย นภนันท์ รังสีธรรมคุณ
20. นิทรรศการ สี/เปลี่ยน/รูป โดย ณัฐธัญญา โรจนกำธร
21. นิทรรศการ ป่าประกอบโดยกรรณิการ์ จันทร์สุวรรณ
22. นิทรรศการ Oneๆวันๆ โดย กลุ่มวันๆ
23. นิทรรศการ ไหม้ ร้ก โดย ณัฐวุฒิ พวงพี
24. นิทรรศการ ที่จริงแล้ว โดย อภิสิทธิ์ ศิดสันเทียะ
25. นิทรรศการ ของเล่นกับช่วงเวลาแห่งความสุข โดย ไพริน ภู่ประทับ
26. นิทรรศการ ยิ้มสู้ โดย สุรพงศ์ สุทัศน์ ณ อยุธยา
27. นิทรรศการ ดินแดนในจินตนาการ โดย ตะวัน วิชภักดี
28. นิทรรศการ จิตรกรรมวิถี ชีวิต อีสาน โดย สกล มาลี
29. นิทรรศการ สัญญะของวัตถุ โดย ภาณุพงศ์ คงเย็น
30. นิทรรศการ ตกเป็นอื่น(หรือ)เราต่าง(ฤกทำ)ให้กลายเป็นอื่น โดย จิตตมา ผลเสวก (สำรอง)
31. นิทรรศการ แบค คัมปะนี โดย เอกลักษณ์ สาธิตธวัช (สำรอง)
32. นิทรรศการ แทรกซึม เปลี่ยนแปลง และหายไป โดย มาริษา ศรีจันแปลง (สำรอง)
 
ทั้งนี้ฝ่ายกิจกรรมเครือข่ายหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครจะติดต่อเพื่อเชิญศิลปินที่ได้รับการพิจาณามาร่วมพูดคุยในรายละเอียดต่อไปสำหรับผลงานของศิลปินที่ไม่ผ่านการพิจารณาในครั้งนี้ ท่านสามารถยื่นโครงการใหม่เพื่อเสนอจัดแสดงในพีเพิลส์ แกลเลอรี่(People’s Gallery) ประจำปี 2562 ซึ่งจะเปิดรับสมัครและรับแฟ้มผลงานในวันที่ 1-31 มีนาคม 2561
 
ตารางนิทรรศการโครงการ People’s Gallery ปี 2561 คลิกที่นี่
 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม                                                                                                                                                                                                
คุณพิชัยรัตน์ เมฆฉาย เจ้าที่ฝ่ายกิจกรรมเครือข่าย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-2146630-8 ต่อ 526 อีเมล์ pichairat.m@bacc.or.th

ห้องภาพ

img1

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร