Loading

archive

นิทรรศการ “เส้น…ชีวิต” “ภาพเหมือนชีวิต”

วันที่ : 31 พฤษภาคม 2560 - 25 มิถุนายน 2560
สถานที่: Peole’s Gallery P1-P2, ชั้น 2

นิทรรศการ  “เส้น…ชีวิต”
โดย วีระพงศ์   แสนสมพร
 
จากเส้น นำไปสู่สุนทรียภาพและมิตติของโครสร้าง ที่ซับซ้อน วุ่นวาย สิ่งเหล่านี้อาจแฝงไปด้วยความงาม และคุณค่าที่ซ่อนอยู่ซึ่งใครหลายคนอาจมองไม่เห็น
 
 
นิทรรศการ  “ภาพเหมือนชีวิต”
โดย ศิลปชัย ชูจันทร์
 
เสนอความจริงภายใน ผ่านสัญลักษณ์รูปธรรมจากภายนอก ด้วยวิธีการระบายซ้ำ พิจารณา เพื่อทำความเข้าใจกับจิตของตัวเอง

ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร