Loading

Cinemas
archive

Doc Power : Most Likely to Succeed

วันที่ : 11 มิถุนายน 2560
สถานที่: ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

โดย Documentary Club


การศึกษาในระบบทุกวันนี้กำลังมุ่งหน้าไปทางไหน?
เรียนเพื่อสอบ สอบเพื่อคะแนน คะแนนเพื่อชัยชนะ - วิถีนี้ยังใช้งานได้อยู่หรือไม่?
ในโลกยุคที่ปัญญาประดิษฐ์ไม่เพียงประมวลข้อมูลเร็วกว่ามนุษย์ ทว่าก้าวสู่จุดที่แม้แต่คิดวิเคราะห์ได้รอบคอบกว่า แล้วคุณค่าของมนุษย์อยู่ตรงไหน? 
การศึกษาจะช่วยเตรียมเด็กๆ รุ่นใหม่ไปสู่ยุคหน้าได้อย่างไร? ...ยุคที่พวกเขาจะต้องดำเนินชีวิตในฐานะ "พลเมืองของโลก"?
 
"Doc Power" โครงการจากการจับมือของ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และ Documentary Club ร่วมกับหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครและสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ภูมิใจเสนอกิจกรรมฉาย "Most Likely to Succeed" หนังสารคดีเปี่ยมพลังของผู้กำกับ เกร็ก ไวท์ลีย์ (Greg Whiteley) ที่จะพาเราไปสำรวจบางหนทางใหม่ของการศึกษาในสหรัฐอเมริกาที่มุ่งสู่การค้นหาเป้าหมายที่แท้จริงของทั้งครูและนักเรียน ในยุคสมัยที่ "โรงเรียน" แบบเดิมไม่มีความหมายอีกต่อไป
 
วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2560
ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
 
- 12:00 น. ลงทะเบียนหน้างาน เพื่อรับบัตรชมฟรี (หนังพูดอังกฤษ ซับไตเติลไทย / จำกัด 220 ที่นั่งเท่านั้น หากมีผู้ชมจำนวนมาก เราอาจจะเพิ่มรอบเย็นค่ะ)
- 13:00 น. ฉาย Most Likely to Succeed
- 14:45 น. เสวนา "การศึกษาเพื่อเตรียมคนเป็นพลเมืองโลก" โดยผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ นักวิชาการอิสระ

ติดต่อสอบถามกิจกรรม Documentary Club เพิ่มเติมได้ที่ 081-427 6076
https://www.facebook.com/events/1935335243373448

ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร