Loading

Lectures
archive

ศิลปะสนทนา 2560 : BACC Art Talk 2017 “Lesson Abroad Series (บทเรียนจากต่างแดน)” ครั้งที่ 2

วันที่ : 27 กรกฎาคม 2560
สถานที่: ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

เวลา 16.00 น. – 18.00 น.


ครั้งที่ 2 – ประสบการณ์จากไต้หวันเสวนาโดย Margaret Shiu (Bamboo Curtain Studio, New Taipei City)
ดำเนินรายการ โดย ดร. ปรมพร ศิริกุลชยานนท์ (ผู้อำนวยการ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร)
 
กิจกรรม Art Talk ครั้งที่สองในหัวข้อร่วม “Lesson Abroad Series (บทเรียนจากต่างแดน)” ของปีนี้ จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 27 เวลา 16.00 น. – 18.00 น. โดยมี Ms. Margaret Shiu ผู้ก่อตั้ง Bamboo Curtain Studio ณ นคร New Taipei City ต้นแบบสำคัญหนึ่งของเอเซียและนานาชาติด้านการส่งเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางด้านศิลปะร่วมสมัยระหว่างประเทศ รวมถึงเป็นตัวอย่างที่กล่าวขวัญด้านการอนุรักษ์และรังสรรค์บริบทใหม่ให้กับพื้นที่ทางสถาปัตยกรรมเก่าอันทรงคุณค่าผ่านกิจกรรมทางศิลปะ
 
แม้ว่าจะมีพื้นเพมาทางสายเศรษฐศาสตร์ Margaret Shiuได้อุทิศตนมาอย่างต่อเนื่องกับกิจกรรมด้านการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศและด้านการปรับปรุงพื้นที่ที่ถูกทอดทิ้งให้นำกลับมาใช้สอยใหม่ จากการที่เธอรู้จักบุคคลมากมายในองค์กรต่างๆ นักกิจกรรมทางวัฒนธรรมคนสำคัญของไต้หวันผู้นี้สามารถปรับเปลี่ยนให้อาคารโรงงานเก่าหลายที่กลายเป็นพื้นที่ของกิจกรรมสร้างสรรค์ อีกทั้งองค์กร Bamboo Curtain Studio ที่เธอเป็นผู้ก่อตั้งได้รณรงค์และส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของศิลปินต่อการพัฒนาด้านวัฒนธรรม สังคม ลิ่งแวดล้อม รวมถึงสร้างเครือข่ายกับองค์กรต่างๆทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ
 
กิจกรรมครั้งนี้เหมาะกับผู้ที่สนใจงานด้านการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมด้วยกิจกรรม งานบริหารกิจกรรมทางศิลปะ งานการจัดการวัฒนธรรมด้วยยุทธศาสตร์การประสานเชื่อมต่อองค์กรภาคต่างๆเข้าด้วยกันตลอดจนศิลปินที่สนใจไปร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ (Exchange program) ต่างๆ 
 
นอกเหนือไปจากเนื้อหาที่เกี่ยวกับองค์กรและประสบการณ์การทำงานส่วนตัวแล้ว Ms. Margaret Shiu จะอภิปรายบริบทของวงการศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของไต้หวัน รวมถึงเปิดโอกาสให้ตั้งคำถามและร่วมเสวนาประเด็นต่างๆที่เชื่อมโยงด้วย 
 
อนึ่ง หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ได้จัดกิจกรรมศิลปะสนทนา (BACC Art Talk 2017) มาอย่างต่อเนื่องซึ่งในปี พ.ศ. 2560 นี้ จะจัดในหัวข้อร่วม “Lesson Abroad Series (บทเรียนจากต่างแดน)” โดยเน้นหนักประเด็นด้านความเคลื่อนไหวและปรากฏการณ์ที่สำคัญ บทเรียนที่ได้จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ยุทธศาสตร์ที่น่าสนใจ และแนวโน้มของการจัดการกิจกรรมทางทัศนศิลป์และศิลปวัฒนธรรมในระดับนานาชาติต่างๆทั้งนี้เพื่อเป็นกรณีศึกษาให้กับผู้เข้าร่วมฟังและร่วมเสวนา ในการมองสะท้อนกลับต่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยในปัจจุบัน และมีวิทยากรทั้งจากต่างประเทศและในประเทศมาร่วมอย่างน้อยสามครั้งในปีนี้ 
 
ดำเนินการเสวนาด้วยภาษาอังกฤษ และมีแปลเป็นภาษาไทยประกอบ
ไม่ต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้า และไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายการศึกษา 02-214-6630-8 ต่อ 519 หรือ education@bacc.or.th
 

ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร