Loading

Lectures
archive

Master Lecture: อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล

วันที่ : 01 สิงหาคม 2560 - 02 สิงหาคม 2560
สถานที่: ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

เวลา 16:00 – 19:00 น.


Master Lecture: อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล
ภัณฑารักษ์ร่วมสนทนา: กฤติยา กาวีวงศ์
 
ส่วนหนึ่งของนิทรรศการ What is not visible is not invisible: Selection from the 23 French Regional Collections of Contemporary Art (FRAC) ที่ได้นำเสนอผลงานของอภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล ศิลปินไทยที่มีผลงานอยู่ในการสะสมในคอลเล็คชั่นงานศิลปะร่วมสมัยระดับภูมิภาคของฝรั่งเศส และได้รับรางวัลเกียรติยศจากเทศกาลหนังเมืองคานส์หลายครั้งรวมถึง Palme d'Or จาก ลุงบุญมีระลึกชาติ ในปี 2553 กิจกรรมการบรรยาย Master Lecture ครั้งนี้ จึงเป็นการเรียนเชิญศิลปินเพื่อเผยแพร่และแบ่งปันต่อสาธารณชนไทยในผลงานความคิด กระบวนการทำงาน ประสบการณ์ และทัศนะต่องานและศิลปะร่วมสมัย โดยเนื้อหาการบรรยายมุ่งเน้นไปที่ผลงานภาพยนตร์ในแนวทางของศิลปะ เพื่อตีแผ่การทำงานประเด็นต่างๆ ที่แฝงอยู่ในผลงาน เช่น การเมือง สังคม และความทรงจำ การบรรยายครั้งนี้ร่วมสนทนาโดย กฤติยา กาวีวงศ์ ภัณฑารักษ์ผู้ร่วมงานและนำเสนอผลงานของศิลปินตั้งแต่ช่วงเริ่มต้น
 
**กิจกรรมเป็นการบรรยายภาษาไทยพร้อมการแปลฉับพลันเป็นภาษาอังกฤษ
โดยไม่มีการเปิดสำรองที่นั่งล่วงหน้า
 
ดำเนินงานโดย ฝ่ายนิทรรศการ ร่วมกับ ฝ่ายการศึกษา หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
สอบถามข้อมูลหรือติดต่อได้ที่ [email protected] หรือ 02 214 6630 ต่อ 533

---

เกี่ยวกับ อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล
 
อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล (เกิด 2513, ขอนแก่น) เติบโตในจังหวัดขอนแก่น สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และปริญญาโท ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาพยนตร์ จากสถาบันศิลปะชิคาโก (Art Institute of Chicago) เริ่มผลิตผลงานภาพยนตร์และภาพยนตร์สั้นในปี 2537 เปิดตัวผลงานภาพยนตร์ขนาดยาวครั้งแรกในปี 2543 ผลงานของอภิชาติพงศ์ถูกจัดแสดงในเวทีนานาชาติหลายประเทศ และได้รับรางวัลจากเวทีเกียรติยศหลายครั้ง ผลงานของเขาปรากฏอยู่ทั้งในโรงภาพยนตร์และพื้นที่แสดงงานศิลปะ โดยผลงานมักไม่มีลำดับขั้นตอน ไม่ยึดติดสถานที่ และเล่นกับประเด็นความทรงจำ แนวคิดทางการเมือง และปัญหาทางสังคม
 
เกี่ยวกับ กฤติยา กาวีวงศ์
 
กฤติยา กาวีวงศ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านการบริหารงานศิลปะจากสถาบันศิลปะ-ชิคาโกเมื่อปี 2539 เป็นหนึ่งในคณะผู้ก่อตั้งและผู้บริหารของ Project 304 อันเป็นพื้นที่แสดงงานศิลปะในกรุงเทพฯ ที่มุ่งนำเสนอผลงานศิลปะร่วมสมัยในหลากหลายวัฒนธรรม ปัจจุบันเป็น Artistic Director ของหอศิลป์บ้านจิมทอมป์สัน ผลงานของกฤติยาข้ามผ่านประเด็นทางการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่มีผลต่อทั้งศิลปินไทยและศิลปินนอกขอบเขตของประเทศ ผลงานที่ผ่านมาเช่น
Underconstruction (โตเกียว, ค.ศ. 2000 - 2002) Politics of Fun at the Haus der Kulturen der Welt (กรุงเบอร์ลิน, ค.ศ. 2005) เทศกาลหนังทดลองกรุงเทพ (ค.ศ. 1997–2007) (ก่อตั้งร่วมกับอภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล) Saigon Open City in Saigon (เวียดนาม, ค.ศ. 2006-07) (ทำงานร่วมกับฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช) และ Unreal Asia, Oberhausen International Short Film Festival (ค.ศ. 2010) เป็นต้น


ห้องภาพ

NO GALLERY

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร