Loading
 
archive

Object and Relation

วันที่ : 06 มกราคม 2561 - 29 มกราคม 2561
สถานที่: People’s Gallery ชั้น 2
โดย จุฑารัตน์  พัชรศิรศักดิ์ และ รุ่งเรือง สิทธิฤกษ์ 
พิธีเปิดนิทรรศการ วันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2561 เวลา19:00 น.


นิทรรศการ Object and Relation คือนิทรรศการของ 2 ศิลปิน จุฑารัตน์  พัชรศิรศักดิ์ และรุ่งเรือง สิทธิฤกษ์ ทั้งสองนำเสนอวัตถุในฐานะผลงานศิลปะ การพยายามประติดประต่อ เปลี่ยนแปลงวัตถุซึ่งเป็นของ (สิ่ง) ที่มีฟังชั่นเฉพาะและมีความหมายที่ติดมาให้กลายเป็นผลงานศิลปะ วัตถุจึงถูกสร้างฟังชั่นในการรับรู้และการทำความเข้าใจใหม่ การประติดประต่อกันของวัตถุในผลงานของทั้งคู่จึงสร้างความหมายและความรู้สึกใหม่ให้มีหน้าที่วิพากษ์สถานการณ์ หรือปรากฏการณ์บางอย่างขึ้นมา 


ห้องภาพ

img1img2img3img4

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร