Loading 

main exhibition 789
archive

นิทรรศการ อีสานสามัญ (เลื่อนเวลาจัดแสดง)

วันที่ : 26 มกราคม 2561 - 25 มีนาคม 2561
สถานที่: ห้องนิทรรศการชั้น 9
ภัณฑารักษ์: ณรงค์ศักดิ์ นิลเขต และ อัจฉรา นวลสวาท
ผู้วิจัยค้นคว้าและพัฒนาเนื้อหา: ณัฏฐนันท์ กิติพรพิศาล
พิธีเปิดนิทรรศการ วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 18.30น.ณ ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9
จัดโดยหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ผู้สนับสนุนหลัก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)


ส่วนหนึ่งของโครงการรายงานอีสานร่วมสมัยนิทรรศการอีสานสามัญ (Common Exercises: Isan Contemporary Report) เป็นนิทรรศการที่นำเสนอรายงานการสำรวจปรากฏการณ์อีสานร่วมสมัยโดยนำเสนอพลวัตการเติบโตและการกำหนดชีวิตตนเองของพลเมืองอีสานในคุณค่าและพื้นฐานร่วมกันจากมิติความเป็นมนุษย์มิติประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนและความเป็นพลเมืองโลก ผ่านมุมมองทางศิลปะเชิงรายงานและกรณีศึกษาที่หลากหลายและเกิดขึ้นในอีสานร่วมสมัยรูปแบบต่างๆผลงานในนิทรรศการประกอบไปด้วยจิตรกรรมภาพถ่ายวิดีโอศิลปะจัดวางเสียงจัดวางวิดีโอจัดวางและศิลปะจัดวางเชิงปฏิสัมพันธ์โดย12กลุ่มศิลปินและช่างภาพชาวอีสานนิทรรศการนี้มีจุดประสงค์เพื่อทบทวนถึงความเป็นไปของอีสานในฐานะผู้คนและพื้นที่ที่ตอบรับความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงแสวงหาการเติบโตและท้ายสุดส่งผลกระทบถึงการพัฒนาร่วมกันในประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นอันแสดงให้เห็นถึงเจตจำนงในการกำหนดชีวิตตนเองของผู้คนอีสานทั้งในหลักคิดการปฏิบัติความปรารถนาและอุดมคติ
 
ศิลปิน: โชคชัย ตักโพธิ์, ถาวร ความสวัสดิ์, ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์, บุญนำ สาสุด, ไพศาล อำพิมพ์ ร่วมกับ ธิติญา เหล่าอัน,
ภัทรพงศ์ ศรีปัญญา, ไมตรี ศิริบูรณ์, เริงฤทธิ์ คงเมือง, วรวิทย์ แก้วศรีนวม, สมภพ บุตราช, อดิศักดิ์ ภูผา, และกลุ่มRealframe
 

สามารถดูรายละเอียดกิจกรรมอื่นๆของโครงการรายงานอีสานร่วมสมัยนิทรรศการอีสานสามัญได้ ที่นี่

ดาวน์โหลดสูจิบัตร คลิก
 

ห้องภาพ

img1img2img3img4img5img6img7img8img9img10img11img12img13img14img15

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร