Loading

 

arts network activities
archive

ประชุมสามัญประจำปีสมาคมภาษาและหนังสือ

วันที่ : 07 มกราคม 2561
สถานที่: ห้องอเนกประสงค์ชั้น 1


ขอเชิญร่วมงาน ประชุมสามัญประจำปีสมาคมภาษาและหนังสือ
โดยสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ภายในงานพบกับการอภิปรายเรื่อง สู่ยุคหนังสือดิจิทัล นักเขียนและนักอ่านดิจิทัลในสัมคมไทย
ผู้ร่วมอภิปราย อาจารย์อรรถพล ปะมะโย นายเปรมวิทย์ ศรีชาติวงศ์

**งานเฉพาะกลุ่ม

ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร