Loading

workshop & training
archive

ค่ายศิลปะครั้งที่ 1 เสนอตอน “พฤกษศิลป์” (พฤกษศาสตร์+ศิลปะ)

วันที่ : 25 เมษายน 2561 - 27 เมษายน 2561
สถานที่: หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ค่ายศิลปะครั้งที่ 1 ปี 2561 (Art Camp 2018#1)
กิจกรรมเริ่มเวลา 10.00-16.00น. 
จัดโดยฝ่ายการศึกษา หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ อาจารย์ณรงศักดิ์ สุกแก้วมณี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงค่ายศิลปะครั้งที่ 1 (Art Camp 2018#1) เสนอตอน “พฤกษศิลป์” (พฤกษศาสตร์+ศิลปะ)

พฤกษศิลป์ = พฤกษศาสตร์ + ศิลปะ 
การทำงานร่วมกันของนักพฤกษศาสตร์และศิลปิน โดยนักพฤกษศาสตร์เป็นผู้ค้นหาคำตอบความเหมือนหรือแตกต่างของพืชในแต่ละสายพันธุ์ และศิลปินจะเป็นผู้บันทึกรูปร่าง รูปทรง สี และส่วนประกอบของพืชตามความเป็นจริง โดยไม่ใส่ความรู้สึก หรือแต่งเติมความสวยเกินจากสิ่งที่เห็น ค่ายศิลปะสำหรับเด็กอายุ 8-12 ปี ขอชวนน้องๆถือกระดาน กระดาษ และ สีเข้าสวนสาธารณะ และพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ เพื่อสังเกตความแตกต่างของรูปร่างพืชหรือสัตว์แต่ละชนิด และบันทึกสิ่งที่เห็นด้วยการวาดเส้น ระบายสีแทนการจดบันทึก 


เกี่ยวกับวิทยากร
อาจารย์ณรงค์ศักดิ์ สุกแก้วมณี 

อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง และผู้เชี่ยวชาญด้านการวาดพฤกษศาสตร์ และกรรมการตัดสินงานประกวด "สานพฤกษพรรณผ่านงานพฤกษศิลป์" Botanical Art Worldwide 2018: Thailand Edition Linking People to Plants through Botanical Art

“ชอบความงามที่เป็นจริง ทางศิลปะคือการถ่ายทอดทางอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองออกมาให้คนอื่นได้เห็น แต่ว่าการทำงานในลักษณะนี้เป็นการถ่ายทอดความเป็นจริงให้คนอื่นได้เห็นและเข้าใจ” บทสัมภาษณ์บางส่วนจากรายการ De Science Mahicol Channel ตอน งานวิจัยกล้วยกล้วย

กิจกรรมมีทั้งหมด 3 วัน (จำเป็นต้องเข้าร่วมกิจกรรมทุกวัน) 
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่นี่ 
กิจกรรมจัด 3 วัน (25-27 เมษายน 2561) ตั้งแต่เวลา 10.00-16.00น.  รับสมัครน้องๆอายุตั้งแต่ 8-12 ปี จำนวน 25 คน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือส่งใบสมัครได้ที่ ฝ่ายการศึกษา โทร 02-214-6630 ต่อ 519 อีเมล์ education@bacc.or.th หรือเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 5
กรุณาส่งใบสมัครภายในวันที่ 22 เมษายน 2561 (ในเวลาทำการ อังคาร-เสาร์ เวลา 10.00-18.30 น. เท่านั้น)

* ค่าสนับสนุนกิจกรรม 1,500 บาท (ต่อผู้เข้าร่วม 1 คน)
* กิจกรรมรับจำนวนจำกัดเพียง 25 คนเท่านั้น ใบสมัครที่ได้รับจะนำมาพิจารณาและประกาศผลผ่าน
Facebook Page : www.facebook.com/bacceducation/ เท่านั้น
 

ห้องภาพ

NO GALLERY

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร