Loading
 
arts network exhibitions
archive

นิทรรศการศิลปะ 3H13 : Head Heart Hands 2561

วันที่ : 30 เมษายน 2561 - 13 พฤษภาคม 2561
สถานที่: หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โดย ดุษฎีบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรม ปะติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รุ่นที่ 3
บริเวณจัดแสดง : ชั้น Lชั้น 1 ชั้น4 และ ชั้น5 
พิธีเปิดนิทรรศการ: 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 18.00 น.


3H13 เป็นชื่อย่อของ “กลุ่ม” ผู้จัดนิทรรศการศิลปะ 3H13 : Head Heart Hands Arts Exhibition 2018ที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของนักศึกษารุ่นที่ 3 หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร การรวมตัวกันภายใต้ชื่อ 3H13 นั้นมีความหมายถึงการรวมคำและตัวเลข 2 กลุ่มเข้าไว้ด้วยกัน (3H + 13) กลุ่มคำแรก 3H นั้นเป็นคำย่อ ของ Head (Thinking skill) Heart (Spiritual skill)และ Hands (Technical skill) ซึ้งเป็นกุญแจสำคัญที่อาจารย์ได้ปลูกฝังไว้ให้รุ่น 3 ได้ยึดถือไว้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

สำหรับเลข 13 นั้นเป็นจำนวนตัวเลขของสมาชิก รุ่นที่ 3หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 3H13 จึงหมายถึงการรวมตัวกันของเหล่าดุษฎีบัณฑิตรุ่นที่ 3ของสาขาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่มีใจยึดมั่นในหลัก 3H ในการสร้างสรรค์งานของแต่ละบุคคล
การรวมตัวกันของสมาชิก กลุ่ม 3H13 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงผลงานในระหว่างการศึกษาที่นับเป็นการนำเสนอความคืบหน้าทางการศึกษาค้นคว้า ต่อคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นครั้งที่ 2เพื่อให้เห็นภาพรวมในๆ การพัฒนา ทั้งทางด้านกระบวนความคิดและกระบวนการการสร้างสรรค์งาน ของศิลปะนิพนธ์ที่ดุษฎีบัณฑิต กลุ่ม 3H13ได้ดำเนินการสร้างสรรค์มาจนถึงระยะ ก่อนนำเสนอวิทยานิพนธ์

การจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้แม้จะมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อใช้เป็นส่วนประกอบหนึ่งในทางการศึกษาแต่ผู้สร้างสรรค์งาน กลุ่ม 3H13มีความยินดีอย่างยิ่งที่ผลงานจะได้รับการเผยแพร่ออกสู่สาธารณชนให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน ในวงกว้าง  อันจะนำมาซึ่งการแลกเปลี่ยนแนวความคิด ทฤษฎี และกระบวนการในการสร้างสรรค์งาน ที่เป็นประโยชน์ต่อวงการศิลปะ และวงการการศึกษาด้านศิลปะของเมืองไทยต่อไป

ผลงานศิลปะทุกชิ้นที่กลุ่ม 3H13ของหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยศฺลปากร สร้างขึ้นและนำมาแสดงจึงไม่เพียงแต่เป็นผลงานที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกจากผู้สร้างสรรค์ให้ออกสู่สายตาผู้ชมเพียงเท่านั้น หากแต่เป็นผลงานที่ถูกพัฒนาขึ้นจากกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตีความหมายใหม่ เพื่อต่อยอดและนำเสนอแง่มุมที่ก่อให้เกิดประโยชนสูงสดต่อตนเองและสังคมเป็นหลักสำคัญ

คณะผู้จัดงานแสดงจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า 3H13 : Head Heart Hands Arts Exhibition 2018 ในครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ แก่ผู้ที่สนใจทั้งในงานศิลปะงานวิชาการศิลปะ และวงการการศึกษาศิลปะของเมืองไทยได้ไม่มากก็น้อย

 

ห้องภาพ

NO GALLERY

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

www.weipinxgt.com www.hdf598.com www.rzkfqcg.com www.ywd100.com www.gzunitrade.com www.5aziyuan.com www.alsclean.com www.ynzsgc.com www.sdldtg.com www.i-sarima.com www.aijianbing.com www.xushiweigou.com www.haoyulongsp.com www.binqimotor.com www.kenminamipainting.com www.erli30.com www.cdhg88.com www.horse-home.com www.myjxzp.com www.dgselling.com www.chenlongjiancai.com www.zhongkuanwuliu.com www.huameide-sz.com www.shouxitongban.com www.scgcjx0207.com www.qdshengqian.com www.3w800.com www.kl-ad.com www.imshenghuo.com www.xxanlhw.com www.hfkaibo.com www.wlwservice.com www.jxguanghua.com www.zkld2009.com www.duanem.com www.hzwjzs.com www.chdlav.com www.lyxszl.com www.xinlaihuijiaju.com www.hrwholecare.com www.yingyang168.com www.honeywell-lk.com www.yushusanjiangyuanbao.com www.kangningyiyuan.com www.xzkjsxx.com www.jztushuguan.com www.gksswh.com www.jakjxx.com www.yyxlzw.com www.dwdzxx.com www.shszjzx.com www.skf-nsk-fag-ntn.com www.shanghailvhua.com www.yomandoors.com www.wenchengvote.com www.cn-sportsprotectors.com www.fuyixuantc.com www.jiayongdiant.com www.reshousuoj.com www.wuxitianzhile.com www.lsallx.com www.ravor-system.com www.jhbrq.com www.mirrvoll.com www.likekiwi.com www.hbclzqcj.com www.cqqfbxgm.com www.nmgdwjlw.com www.zmdjtzfw.com www.xunchengchaju.com www.gssx-pxgl.com www.sha-jing.com www.zysjmbj.com www.131701.com www.tlyhyy.com www.hbfbfz.com www.hljpadm.com www.fenxiangzhuan005.com www.jv001.com www.ruiyucnc.com www.zhuochenglaser.com www.zhaoshudeng.com www.facebook-france.com www.yuxianchu.com www.139yes.com www.lazonaentertainment.com www.eastofedens.com www.latelier-gourmet.com www.kaisyomaru.com www.tenglonghb.com www.bdsmfreevids.com www.gzshbzw.com www.ymgb0991.com www.setonohanayome.com www.attachmentmoms.com www.njmzyjg.com www.hi4r.com www.exotic-nails.com www.ef25.com www.lslcxx.com