Loading
 
arts network activities
archive

ข้ามพรมแดนวรรณกรรม

วันที่ : 12 พฤษภาคม 2561
สถานที่: หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
พิธีกรตลอดงานโดย  อารยา อนันต์ประกฤติ
เวลา 14.00-20.00 น. 
หน้าร้าน ART CAFÉ ชั้น 1 หอศิลปกรุงเทพฯ ปทุมวัน


ข้ามสู่พรมแดนภาพยนตร์ 
ศิลปะ เพลง วรรณกรรม บทกวี ในหนังสารคดีอิงชีวิต ความคิด อุดมคติ BOB DYLAN : 
I’M NOT THERE (บทความที่ตกหล่นใน BOOKMARX)


พอล เฮง นักเขียน / นักวิจารณ์เพลง
สายัณห์ สมควร ผู้กำกับศิลป์ภาพยนตร์
ดำเนินรายการ นกป่า อุษาคเณย์ คอลัมนิสต์ร้านหนังสือบนก้อนเมฆ หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก 

วรรณกรรมข้ามพรมแดน 
BOOKMARX BOOKAZINE


ดร.จิราภรณ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา/นักวิจารณ์วรรณกรรม
ศิริวร แก้วกาญจน์ กวี นักเขียน
ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงศ์ นักเขียนสารคดี
วทัญญู ฟักทอง นักศึกษาปริญญาเอก / ผู้เชี่ยวชาญวรรณกรรมพม่า
ดำเนินรายการ จรูญพร ปรปักษ์ประลัย

ข้ามสู่พรมแดนบทกวี
ระหว่างทางกลับไปเยี่ยมเยาว์วัยที่ไกลกว่ารั้วบ้านของเรา


เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์ กวีซีไรต์
อังคาร จันทาทิพย์ กวีซีไรต์
โรสนี นูรฟารีดา กวีสาวร่วมสมัย
ดำเนินรายการ นันทพร ไวศยะสุวรรณ์

ข้ามสู่พรมแดนบทเพลง 
 
เพลงรักหลงฤดู
จเด็จ กำจรเดช & เซอร์แมนติก และพยัต ภูวิชัย
ดำเนินรายการ เอก-วิชัย จงประสิทธิ์พร

ร่วมผจญภัยในบทกวีและบทเพลง 
ชูเกียรติ ฉาไธสง และผองเพื่อนศิลปิน กวี นักเขียน


 

ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร