Loading
 
Activities
archive

Because Education Matters

วันที่ : 23 มิถุนายน 2561
สถานที่: มุมสามเหลี่ยมชั้น 1
โดย: Save the Children and Partners
เวลา10.30 – 18.00 


Because Education Matters และ การเปิดตัวงานวิจัย Forgotten Futures 

วิกฤตผู้ลี้ภัยเป็นหนี่งในประเด็นสำคัญที่ทั่วโลกกำลังประสบอยู่ในขณะนี้ มีผู้คนจำนวนมากต้องอพยพจากบ้านเกิดเพื่อหนีภัยสงคราม โดยต้องหันหลังให้กับทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองและครอบครัวได้อยู่รอด เเนื่องในสัปดาห์วันผู้ลี้ภัยโลก องค์การช่วยเหลือเด็กประจำประเทศไทย (Save the Children ) ร่วมกับภาคีเครือข่าย จึงได้จัดงาน Because Education Matters และการเปิดตัววิจัยเรื่อง “อนาคตที่ถูกลืมของเด็กผู้ลี้ภัย" เพื่อให้สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป ได้เข้าใจถึงปัญหา และอุปสรรคโดยเฉพาะที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ พร้อมทั้งหาทางออกร่วมกัน ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์มากมาย ที่จะให้คุณทั้งอิ่มใจ และอิ่มท้อง 

• ร่วมรับชม “โรงเรียนผู้ลี้ภัยจำลอง” โดยผู้เข้าร่วมงานจะได้สัมผัสบรรยากาศห้องเรียนในค่ายผู้ลี้ภัยและการสาธิตการเรียนการสอนของโครงการส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นโครงการต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็ก ๆ ผู้ลี้ภัยที่องค์การช่วยเหลือเด็กได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป
• ร่วมอุดหนุนและส่งเสริมวัฒนธรรมของผู้ลี้ภัยที่หลากหลายผ่านอาหาร, เสื้อผ้าประจำชาติพันธุ์และงานฝีมือต่าง ๆ ของชุมชนผู้ลี้ภัยต่าง ๆ ในประเทศไทยที่จะนำมาจำหน่ายในงานครั้งนี้
• ร่วมรับชมนิทรรศการภาพถ่ายและภาพวาดของเด็กผู้ลี้ภัยที่นำเสนอเรื่องราวชีวิตจริงในอดีต, ปัจจุบัน และความหวังของพวกเขา 
• ร่วมรับชมภาพยนตร์สั้น (ปลดล็อค ห้องกัก ตม.ไม่ใช่ที่อยู่ของเด็ก) 
• พบกับการเปิดตัวงานวิจัย “อนาคตที่ถูกลืมของเด็กผู้ลี้ภัย” และการเสวนาในหัวข้อ “เปิดอนาคตที่ถูกลืมของเด็กผู้ลี้ภัย สู่การจัดการที่เหมาะสมของรัฐไทย” วิทยากรโดย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
จารุณี จรัสเรืองชัย 
เบอร์โทรติดต่อ 0923545419 

ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร