Loading
 
arts network activities
archive

โครงการเลย์ดาวน์ ครั้งที่ 9  Lay Down : Love & Peace # 9

วันที่ : 12 กรกฎาคม 2561 - 13 กรกฎาคม 2561
สถานที่: ห้องอเนกประสงค์ชั้น 1
ผู้ดำเนินโครงการ  จิตติมา  ผลเสวก


Laydown Project : Love & Peace   
เป็นโครงการที่ไพศาล  เปลี่ยนบางช้าง ก่อตั้งขึ้นมาในช่วงที่โลกกำลังลุกไหม้ด้วยสงครามทุกรูปแบบ ทั้งอาวุธ การค้า  การเมือง และสงครามศาสนา โดยมุ่งหวังให้เป็นการทำงานศิลปะแสดงสดที่พูดถึงความรักและสันติภาพ   

ชื่อ  Lay  down นำมาจากเนื้อเพลง Love and Peace or Else  ของวง U2  ที่ถามหาความรักและสันติภาพ เดิมทีนั้นจะเป็นการทำงานแสดงสดคู่ของไพศาล เปลี่ยนบางช้าง  และจิตติมา ผลเสวก  โดยจะตระเวนไปแสดงตามพื้นที่ต่างๆ   แต่ทำได้ระยะหนึ่งโครงการนี้ก็ต้องหยุดลง   เพราะเจ้าของโครงการได้เดินทางไกลอย่างไม่มีวันกลับ
    
ในวาระครบรอบปีการจากไปของเขาเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของไพศาลต่อไป Lay down  Project จึงเกิดขึ้นอีกครั้งเนื้อหาคงเดิมเกี่ยวกับความรักและสันติภาพโดยเชิญศิลปินแสดงสดมาร่วมด้วยตามความเหมาะสมและเน้นการใช้เสียงแสดงสดหรือ Sound Performances ตามจุดประสงค์ผู้ก่อตั้งโครงการที่เคยปรารภก่อนสิ้นอายุขัยไม่นาน
    
ผ่านมาถึงปีนี้ในวาระครบรอบ 3 ปีการจากไปของไพศาล เลย์ดาวน์ก็บังเกิดขึ้นอีกครั้ง โดยครั้งนี้ยังเน้นศิลปะแสดงสดที่ใช้เรื่องของเสียง ภายใต้หัวข้อ   War : No  Moreเรียกร้องให้สงครามความรุนแรงต่างๆยุติเสียที
    
โดยครั้งนี้ได้เชิญ สมพงษ์  ทวี’ มาเป็น ภัณฑารักษ์   ซึ่งเขาได้เสนอแนวคิดการทำงานเป็นคู่หรือดูโอ ตามแนวทางเดิมของเลย์ดาวน์ที่เกิดจากการทำงานคู่ระหว่าง ไพศาล  เปลี่ยนบางช้าง และ จิตติมา  ผลเสวก

ศิลปินคู่
อลงกต   ใจสงค์ / สาธิต   รักษาศรี
จุมพล   อภิสุข/ ณัฐพล  ชัยวรวัฒน์
นพวรรณ   สิริเวชกุล / มงคล  เปลี่ยนบางช้าง
ชิตะวา  มุนินโท / แม่น้ำเรลลี่
และพบกับกลุ่มเคลื่อนไหวทางศิลปะ Pirats  of Petra 

 

ห้องภาพ

NO GALLERY

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร