Loading
 
archive

ร่างสีดำกับภาวะที่ถูกครอบงำ

วันที่ : 01 สิงหาคม 2561 - 26 สิงหาคม 2561
สถานที่: People’s Gallery ชั้น 2
โดย ปัญญา บัวสุดตา
เปิดนิทรรศการ วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 18.00น.


ผลงานศิลปะชุดร่างสีดำกับสิ่งที่ครอบงำจิตใจสร้างขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงกิเลสที่อยู่ในจิตใจของมนุษย์โดยถ่ายทอดผลงานออกมาในรูปแบบของความน่ากลัวและความไม่รู้จักพอของมนุษย์ด้วยการสร้างรูปทรงกิเลสขึ้นมาเพื่อให้เห็นถึงรูปทรงที่สวยงามแพรวพราวแต่แอบแฝงด้วยความน่ากลัวเพื่อเป็นสิ่งที่ล่อตาล่อใจให้หลงใหลในรูปร่างที่สวยงามแต่ความสวยงามนั้นมันก็แค่ภาพลวงตาที่หลอกให้เข้าไปติดกับดักจึงใช้ลักษณะรูปทรงของต้นหยาดน้ำค้างที่มีความสวยงามในตัวของมันแต่ซ่อนพิษร้ายเอาไว้เพื่อดักจับเหยื่อข้าพเจ้าจึงนำรูปทรงมาพัฒนาโดยใช้จินตนาการเข้าไปในรูปทรงปรับเปลี่ยนให้เกิดเป็นรูปทรงที่มีความแปลกใหม่

ห้องภาพ

NO GALLERY

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร